Aktuální informace o projektu realizace opatření na Brněnské údolní nádrži
       jsou k dispozici na adrese:
http://www.pmo.cz
Výběr z nejdůležitějších dokumentací

       Studie Čisté povodí Svratky – realizace opatření – I. etapa

               Průvodní zpráva

               Vyjádření k připomínkám - zpráva

       Studie proveditelnosti k realizaci opatření na Brněnské údolní nádrži

               Souhrnná zpráva

       Další dokumentace

               Analýza hodnotící dosavadní realizaci projektu  (PDF, 166 kB)

               Community Rivers – Studie obnovy přirozené poříční vegetace a lužních lesů

               Monitoring obsahu fosforu v pracích a mycích prostředcích v závislosti na ceně prostředku

               Přehled cen pracích a mycích prostředků

               Postoje obyvatel města Brna ke kvalitě vody v Brněnské údolní nádrži
              
(závěrečná zpráva, prezentace, velikost souboru 21 MB)

Sledování jakosti vody (změn v množství a složení fytoplanktonních společenstev) v Brněnské údolní nádrži v roce:

       2005  -  2006  -  2007  -  2008  -  2010

Podrobné sledování jakosti vody v rámci projektu „Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži“ bylo prováděno podnikem povodí Moravy s.p.

Zhodnocení projektu "Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži" v letech 2010 až 2012 a aktivity prováděné a připravované  (PDF, 2,1 MB)

Propagační materiály a osvěta

       Informační bulletin pro veřejnost (2005)

       Informační bulletin pro odborníky (2006)

       Propagační leták (2008, PDF soubor)

       Sezónní infohlídky na Brněnské přehradě (2005, 2006)

       Starostové se seznamovali s výstupy projektu Čistá Svratka

       Záchranný transfer ryb

 

Fotogalerie

       Setkání s veřejností - ekologické veletrhy 2010

       Vápnění Brněnské údolní nádrže

       Odlov ryb elektrickým agregátem a záchranný transfer

       Setkání s veřejností Brno - město uprostřed Evropy

       Setkání s veřejností ENVI veletrh 2007

       Setkání s veřejností ENVI veletrh 2008

       Setkání s veřejností veletrh 2009

       Brněnská údolní nádrž - hráz a štola

       Brněnská údolní nádrž - převedení povodňových průtoků

       Brněnská údolní nádrž - rekreační využitíKontakt:
Ing. Andrea Dáňová, oddělení vodního a lesního hospodářství, Odbor životního prostředí KrÚ JMK,
tel. 54165 2695, e-mail: danova.andrea@kr-jihomoravsky.cz