Hlasování k soutěži Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje v roce 2017SMS zprávu můžete psát jak velkými, tak malými písmeny (bez diakritiky). SMS zprávu lze odeslat z jednoho mobilu JEN JEDENKRÁT. Hlasovat lze i ze zahraničí.
Službu technicky zajišťuje Konzulta Brno a.s., mail: info@sms-operator.cz. Bližší informace naleznete na http://www.kr-jihomoravsky.cz1. Brno, varhany v loretánské kapli při minoritském klášteře sv. Janů
Fotodokumentace

Fotodokumentace
Kategorie: díla výtvarného umění
Umístění: Brno, okres Brno město
Název památky, č. ÚSKP: varhany na kůru, 17416/07-55, positiv 37-799
Vlastník: Konvent Minoritů v Brně
Charakteristika: Předmětem restaurátorského zásahu byla varhanní skříň včetně uměleckořemeslné výzdoby a positiv nástroje, umístěné na kůru Loretánské kaple při kostele sv. Janů v Brně.
Opravy v roce 2017: Restaurování polychromované figurální výzdoby skříně - ak. mal. Renata Bartoňová Restaurování zlacených řezeb - Ladislav Moravec Restaurování nástroje - firma Kánský-Brachtl Krásné Loučky u Krnova Restaurování a rekonstrukce dekorativní povrchové úpravy varhanní skříně - ak. mal. Pavel Stirber.
Zhodnocení: Jde o nejstarší varhany v Brně, které se dochovaly ve velké části v původním stavu. V letech 2016 - 2017 byly zrestaurovány, a to včetně varhanní skříně a řezbářské výzdoby.
Počet hlasů celkem: 1078

Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 1
na telefonní číslo: 736 301 599


2. Brno, Královo Pole, obrazy apoštolů Bartoloměje, Jakuba Menšího, Matouše a Tomáše v kostele Nejsvětější Trojice
Fotodokumentace

Fotodokumentace Fotodokumentace Fotodokumentace
Kategorie: díla výtvarného umění
Umístění: Brno-Královo Pole, okres Brno-město
Název památky, č. ÚSKP: obrazy apoštolů sv. Bartoloměje, 58759/37-546, sv. Jakuba Menšího, 63805/37-547, sv. Matouše, 60338/37 -557, a sv. Tomáše ,66382/37-556
Vlastník: Římskokatolická farnost u kostela Nejsvětější Trojice, Brno - Královo Pole
Charakteristika: Předmětem restaurátorského zásahu byla čtyři plátna ze souboru vyobrazení 12 obrazů apoštolů od Josefa Sterna z 3. čtvrtiny 18. století. Jedná se o rozměrné olejomalby na plátně, adjustované do dekorativních zlacených rámů. Realizace prací - ak. mal. Renata Bartoňová a ak. mal. Mário Král.
Zhodnocení a opravy v roce 2017: Soubor obrazů Dvanácti apoštolů byl již v minulosti opravován a všechna plátna vykazovala přibližně stejná poškození malby a obdobný rozsah a charakter sekundárních restaurátorských zásahů. Čtyři dotčená plátna obrazů byla v důsledku sekundárních nevhodných přelepů na pevnou plátěnou podložku na dotyk nepoddajná, malba byla pokryta povrchovými nečistotami a překryta velmi tmavým lakem. Pod lakem byly na mnoha místech viditelné tmavé skvrny nevhodných retuší poškozené malby a to ve velkém rozsahu, převážně na malbě oblaků. Podrámy obrazů byly ve většině případů v rámci restaurování nahrazeny novými, jelikož starší napínací rámy byly zcela degradovány v důsledku napadení dřevokazným hmyzem a poškozeny sekundárními mechanickými zásahy. V rámci restaurátorských prací došlo k eliminaci příčin poškození, odstranění nežádoucích důsledků předchozích technologicky nevhodných kroků a zvýšení prezentační hodnoty výtvarných děl.
Počet hlasů celkem: 690

Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 2
na telefonní číslo: 736 301 599


3. Horní Kounice, boží muka
Fotodokumentace

Fotodokumentace
Kategorie: drobné stavby
Umístění: Horní Kounice, okres Znojmo
Název památky, č. ÚSKP: boží muka, 14343/7-6328
Vlastník: obec Horní Kounice
Charakteristika: Drobná sakrální architektura na okraji obce je příkladem poměrně ojedinělého typu zděných trojbokých barokních božích muk nenáročného zpracování, dožívajícího v 19. století.
Opravy v roce 2017: Došlo k odstranění novodobé cementové omítky na soklu, vyspravení fasády a provedení nového fasádního vápenného nátěru i nátěru rámu niky v barevném řešení vycházejícím ze starších nálezů na stavbě. Na stříšce byla očištěna historická pálená krytina a obnoven nátěr křížku. Součástí opravy byla i úprava terénu, odstranění náletové zeleně a suti s demolované stodoly u stavby.
Zhodnocení: Oprava přispěla ke zlepšení stavebně technického stavu božích muk. Malebná památka po obnově zhodnocuje i své okolí.
Počet hlasů celkem: 88

Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 3
na telefonní číslo: 736 301 599


4. Jevišovice, sochy sv. Aloise z Gonzagy a sv. Josefa před kostelem sv. Josefa


Fotodokumentace Fotodokumentace Fotodokumentace
Kategorie: díla výtvarného umění
Umístění: Jevišovice, okres Znojmo
Název památky, č. ÚSKP: sochy světců sv. Aloise z Gonzagy ,7-6448, a sv. Josefa, 7-6438, kostel sv. Josefa 30482/7-6438
Vlastník: město Jevišovice
Charakteristika: Barokní sochy světců sekané z mušlového vápence. Sochy jsou umístěny před hlavním průčelím kostela sv. Josefa v Jevišovicích.
Opravy v roce 2017: V roce 2017 proběhlo kompletní restaurování obou sochařských děl včetně podstavců. Realizace prací – MgA. René Vlasák.
Zhodnocení: V rámci restaurátorské obnovy byly odstraněny technologicky i modelačně nevhodné doplňky a vysprávky a došlo plné výtvarné rehabilitaci obou soch světců. Dále bylo provedeno očištění a konsolidace kamenného materiálu, a jelikož na povrchu soch nebyly v rámci vstupních restaurátorských průzkumů nalezeny fragmenty starší polychromní úpravy, byla posléze provedena sjednocující úprava povrchu způsobem, který preferuje přirozenou barevnost kamene, respektující známky patiny. Atributy byly vyčištěny, konzervovány a pozlaceny 24kr. plátkovým zlatem.
Počet hlasů celkem: 248

Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 4
na telefonní číslo: 736 301 599


5. Mikulov, měšťanský dům ul. Alfonse Muchy 300
Fotodokumentace

Fotodokumentace Fotodokumentace Fotodokumentace
Kategorie: velké stavby
Umístění: Mikulov, okres Břeclav
Název památky, č. ÚSKP: měšťanský dům, 18435/7-1380
Vlastník: Ing. Petr Štajner
Charakteristika: Patrový měšťanský dům situovaný v řadové zástavbě bývalé židovské čtvrti zvané Judengarten. V objektu se nacházejí také dvě podzemní podlaží, suterén v nejnižší úrovni je zaklenut valeně, suterén ve vyšší úrovni valenou klenbou s lunetami. V místnosti situované ve dvorní části se nachází dřevěný trámový strop s podbíjením a omítkou. Stávající dřevěná krovová konstrukce pochází z konce 20. let, kdy byla značná část zástavby stižena ničivým požárem. Uliční průčelí prošlo modernizačními zásahy, historické jádro domu je však zachováno.
Opravy v roce 2017: Vzhledem ke špatnému technickému stavu dům prošel celkovou rekonstrukcí. Byla řešena především statika objektu, celkové odvlhčení, oprava střešního pláště a rehabilitace uličního průčelí.
Zhodnocení: Uliční průčelí domu bylo v rámci rekonstrukce úspěšně rehabilitováno do historické podoby před jeho nevhodnou přestavbou v 60. letech 20. století. I když se v objektu objevily některé současné architektonické prvky, podařilo se mu přesto navrátit jeho historický charakter.
Počet hlasů celkem: 26

Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 5
na telefonní číslo: 736 301 599


6. Mikulov, věž kostela sv. Václava
Fotodokumentace

Fotodokumentace
Kategorie: velké stavby
Umístění: Mikulov, okres Břeclav
Název památky, č. ÚSKP: kostel sv. Václava, 45916/7-1382
Vlastník: Římskokatolická farnost u kostela sv. Václava, Mikulov na Moravě
Charakteristika: Restaurátorská a stavební obnova věže kostela na základě nově stanovené koncepce úpravy. Realizace: MgA. Petr Vojáček – práce restaurátorské, stavební firma Vymyslický – práce stavební.
Opravy v roce 2017: Obnova fasády věže včetně restaurování kamenných prvků arkády, rekonstrukce ciferníků věžních hodin dle historické předlohy.
Zhodnocení: Hranolová věž sevřená mezi jižní zdí kněžiště a východní boční lodi kostela sv. Václava a završená renesanční kamennou arkádou po obvodu věže, tvoří mimo siluety zámku zásadní dominantu celého Mikulova. Z tohoto hlediska byl zájem památkové péče soustředěn na prezentaci a vhodně zvolenou koncepci obnovy. Bylo rozhodnuto o prezentaci a rekonstrukci tzv. „vrstvy 19. století“, která spočívala v realizaci strukturované nárožní bosáže, jejíž fragmenty byly nalezeny pod vrstvami sekundárních vápenocementových omítek s akrylátovým nátěrem z cca 70. – 80. let 20. stol. Celá plocha fasády věže, včetně bosáže byla posléze opatřena monochromním, světle okrovým, vápenným nátěrem zatíraným do zavadající omítky, ihned po sjednocení podkladu řídkým, vápenným pačokem. Nedílnou součástí vzhledu fasády tohoto období byla realizace kruhového ciferníku věžních hodin s tmavými římskými číslicemi na bílém (světlém) podkladu. Výchozím vizuálním podkladem pro rozpracování realizační dokumentace byla dostupná archivní fotodokumentace.
Počet hlasů celkem: 28

Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 6
na telefonní číslo: 736 301 599


7. Pozořice, kostel Nanebevzetí Panny Marie


Fotodokumentace
Kategorie: velké stavby
Umístění: Pozořice, okres Brno venkov
Název památky, č. ÚSKP: kostel Nanebevzetí P. Marie, 31320/7-894
Vlastník: Římskokatolická farnost Pozořice
Charakteristika: Kostel vystavěný roku 1724 Janem Adamem z Liechtensteina na místě staršího vyhořelého je jednolodní orientovanou stavbou s polygonálním závěrem a se dvěma čtyřbokými věžemi v průčelí, které dodávají celé stavbě monumentální vzhled. Stavba je situovaná na mohutné rampě obehnané cihelnou zdí, v rozích jsou umístěny dvě kaple, jakožto bývalé kostnice. V bezprostřední blízkosti kostela se rozprostírá bývalý hřbitov, kde se pohřbívalo až do roku 1870, a navazující budova fary vystavěná v roce 1731.
Opravy v roce 2017: Byla provedena celková oprava kostela včetně přilehlého areálu (dvě kaple, zděné oplocení, prostor před kostelem). Práce probíhaly po jednotlivých etapách.
Zhodnocení: Celkovou obnovou kostela, který tvoří dominantu celého okolí, se podařilo objektu navrátit jeho důstojný vzhled. Na opravy kostela v roce 2017 navázaly i úpravy celého náměstí.
Počet hlasů celkem: 468

Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 7
na telefonní číslo: 736 301 599


8. Rosice, křížová cesta


Fotodokumentace Fotodokumentace
Kategorie: díla výtvarného umění
Umístění: Rosice, okres Brno venkov
Název památky, č. ÚSKP: křížová cesta, 31320/7-894
Vlastník: město Rosice
Charakteristika: Barokní křížová cesta z roku 1773 tvořená souborem architektonicky členěných kamenných trojbokých pylonů završených křížem a nesoucích kvalitní reliéfy s pašijovými náměty.
Opravy v roce 2017: Komplexní restaurování všech zastavení křížové cesty, obnášející především konsolidaci narušených děl, včetně rekonstrukce poškozených míst a scházejících částí.
Zhodnocení: Restaurováním došlo k pozastavení degradačních procesů a k výrazové rehabilitaci jednotlivých zastavení, a tím ke zvýšení prezentační hodnoty celé křížové cesty.
Počet hlasů celkem: 146

Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 8
na telefonní číslo: 736 301 599


9. Vranov nad Dyjí, fara
Fotodokumentace

Fotodokumentace
Kategorie: velké stavby
Umístění: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
Název památky, č. ÚSKP: kostel Nanebevzetí P. Marie s farou, 27945/7-6905, fara ,7-6908
Vlastník: Římskokatolická farnost Vranov nad Dyjí
Charakteristika: Farní budova je podsklepeným objektem o dvou nadzemních podlažích. Jde o stavbu alespoň goticko-renesančního původu, která se dochovala ve sklepních prostorech a stavební hmotě nadzemního zdiva. Po roce 1720 byla v nadzemních podlažích přestavěna v pozdně barokním slohovém pojetí. Přestavbu inicioval Michal Heřman hrabě Althann jako majitel vranovského panství.
Opravy v roce 2017: Přeložena byla střešní krytina intaktně dochovaná pálená bobrovka, včetně maltového podmazání vybraných částí. Obnoveny byly pozdně barokní fasády a v nadstřešní části bohatě členěná komínová tělesa. Repasovány byly dřevěné okenní výplně.
Zhodnocení: Obnova farní budovy byla důsledně provedena v historickém pojetí z doby vzniku a na velmi vysoké řemeslné úrovni. Došlo k památkovému zhodnocení nejenom vlastní farní budovy, ale současně také celého areálu farního kostela v historickém jádru městečka Vranova nad Dyjí. Tento celý areál se navíc výrazně pohledově uplatňuje z návštěvnické vyhlídky na státním zámku Vranov nad Dyjí.
Počet hlasů celkem: 3460

Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 9
na telefonní číslo: 736 301 599


10. Znojmo, varna pivovaru (expozice pivovarnictví)
Fotodokumentace

Fotodokumentace Fotodokumentace Fotodokumentace
Kategorie: velké stavby
Umístění: Znojmo, okres Znojmo
Název památky, č. ÚSKP: pivovar (104173)
Vlastník: město Znojmo
Charakteristika: Areál pivovaru ve Znojmě zabírá většinu bývalého předhradí středověkého královského hradu. Soubor budov začal vznikat na počátku 18. století, kdy zde město zakládá, dnes autenticky dochovaný barokní objekt pivovaru, ve kterém se od roku 1720 začalo vařit pivo. Před polovinou 19. století kupuje pivovar rodina Mauralů, která v letech 1864 – 1872 provádí celkovou přestavbu a rozšíření areálu dle projektu Josefa Ungera. V následujícím období byl pivovar modernizován stavitelem Josefem Sweighoferem. Ve 30. letech byla postavena hodnotná administrativní budova s dodnes zachovaným interiérem. V roce 2009 byla výroba piva přerušena a vrátila se až soukromou aktivitou v roce 2015, kdy byly dokončeny práce v přízemí a sklepích pod administrativní budovou. V roce 2010 byl areál pivovaru, vč. mobiliáře varny vyrobeného v roce 1930 ve Škodových závodech v Plzni, prohlášen kulturní památkou a od roku 2017 zde vzniká expozice pivovarnictví.
Opravy v roce 2017: V roce 2016 a 2017 byly zahájeny stavební práce v budově varny. Jejich cílem bylo zpřístupnění prostoru varny s původním mobiliářem a zahrnout ho do celkového konceptu expozice pivovarnictví, která po nezbytných stavebních úpravách vznikla v suterénu varny ve spolupráci s Národním zemědělským muzeem. Při opravě uliční části fasády byly objeveny a obnoveny původní zdobné prvky (nárožní bosáže) a na základě provedeného stratigrafického průzkumu byl také obnoven původní barevný koncept fasády.
Zhodnocení: Vznik expozice pivovarnictví v prostoru bývalé varny pivovaru je významným počinem, který spolu s obnovením výroby piva zahájil revitalizaci této významné technické památky. Za důležité lze považovat zapojení původní technologie pivovaru jako součást vzniklé expozice, stejně jako obnovu původního stavu historizující fasády z 19. století.
Počet hlasů celkem: 149

Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 10
na telefonní číslo: 736 301 599


11. Žerotice, poklona


Fotodokumentace
Kategorie: drobné stavby
Umístění: Žerotice, okres Znojmo
Název památky, č. ÚSKP: výklenková kaplička - poklona (20000/7-6978)
Vlastník: obec Žerotice
Charakteristika: Pozdně barokní poklona rustikálních forem oživující prostranství návsi. Kaplička z poslední třetiny 18. století byla obnovená v historizujícím duchu v roce 1870.
Opravy v roce 2017: Odvlhčení stavby, otlučena zasolená omítka a nahrazena novou, obnovena korunní římsa, položena nová kratina, nátěr barvou.
Zhodnocení: Obnova poklony byla prováděna tradičními technologiemi, jak ve směsi omítek, míchanými na místě, tak znovu vytvořením římsy. Došlo k památkovému zhodnocení nejenom vlastní poklony, jako i jejího okolí.
Počet hlasů celkem: 27

Pošlete hlas formou sms této památce ve tvaru: HLA PAMATKY 11
na telefonní číslo: 736 301 599