Bezpečně v kyberprostoruO projektu Zákony Pro učitele Co dělat když Kontakty

Aplikace

hry

komiksy

konference

kvíz

kyberšikana

Netolismus

odkazy

ospod

pedagogicko-psychologická poradna

slovníček

sociální inženýrství

soutěže

školení - semináře

Videa

Výzkumy
hlavní stránka
                                                                                                                          Archiv soutěží

7. ročník soutěže v rámci projektu „Bezpečně v kyberprostoru“

 

Harmonogram soutěže:

            1. Termín sběru soutěžních prací jsme z důvodu harmonogramu školního roku, zejména pak s ohledem na blížící se pololetní vysvědčení a následné jarní prázdniny, posunuli do 28.2.2018

       2. vyhodnocení bude upřesněno

 

Podmínky soutěže:

Soutěž je určena pro jednotlivce i třídní kolektivy  základních a středních  škol v Jihomoravském kraji.

Soutěž je rozdělena do čtyř kategorií podle věku:

 1. 4 – 5 třída – reklamní klip nebo reklamní plakát
 2. 6 – 7 třída – reklamní klip nebo reklamní plakát
 3. 8 – 9 třída – reklamní klip nebo reklamní plakát
 4. Střední školy – reklamní klip nebo reklamní plakát

 

V každé kategorii budou výherci oceněni hodnotnými cenami.


Pravidla a kritéria soutěže:

Stejné pro všechny kategorie.

REKLAMNÍ PLAKÁT

Vytvořte libovolnou výtvarnou technikou reklamní plakát ve velikosti A3 (297 × 420) na téma kyberšikany (plakát je rozměrný list papíru vystavovaný na veřejných místech, který s použitím textu, obrazu nebo obojího společně upoutává na řešenou problematiku).

Kritéria jsou:

 1. obsahová stránka
 2. preventivní stránka

REKLAMNÍ KLIP

Vytvořte preventivně - reklamní klip zaměřený na téma  kyberšikany (kyberšikana, kybergrooming, stalking, zneužití osobních dat, sexting).

Klipy mohou být:

 1. hrané
 2. hudební – podmínkou je použití vlastní, autorské hudby
 3. kreslený
 4. situační - týkající se situace, typický pro situaci

Kritéria jsou:

 1. obsahová stránka
 2. preventivní stránka
 3. v klipu bude reklamní slogan vztahující se k tématu
 4. klip může být bez hudebního doprovodu, v případě využití hudby, která nebude autorská nelze klipy vyvěsit na stránkách projektu – porušení autorských práv

 Technické parametry reklamních klipů:

 1. Formát Divx, *.avi , *.mpg , případně další formáty
 2. Délka klipu 30  sec. – 5 min.

Každý reklamní plakát bude zaslán ve fyzické podobě a bude opatřen níže uvedeným štítkem s identifikačnímu údaji soutěžících,  nalepeným na zadní straně práce, v případě klipu na CD s napevno připnutým listem. Pokud bude klip zaslán přes Úschovnu , e-mailem nebo na flash, budou identifikační údaje součástí zaslaných souborů.

Klipy mohou být zaslány i elektronické podobě e-mailem, CD, flash nebo přes Úschovnu.

Identifikační údaje soutěžních příspěvků

Každá soutěžní práce musí obsahovat následující údaje:

 

1.       Název soutěžního příspěvku.

 

2. Jméno, příjmení, věk a třída zástupce autorů

Jméno:
Příjmení:
Věk:
Třída:
Počet osob v kolektivu:

3.       Název a adresa školy

 

 

 

4.       Stručný popis soutěžního příspěvku.

 

 

 

 

5.       Souhlas s volným využitím a šířením díla pro organizátory soutěže

 

 

Výherci budou informováni e-mailem spolu s pozvánkou na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a předání cen. Vyhodnocení celé soutěže bude uveřejněno na http://www.kr-jihomoravsky.cz/kyber/.

Jména výherců včetně školy, kterou navštěvují, budou zveřejněny a užívány dle potřeb zadavatelů soutěže (Jihomoravský kraj a Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje).

Případné dotazy Vám zodpoví kpt. Mgr. Zdeňka Procházková
mobil:602 161 766
e-mail: krpb.prevence@pcr.cz

Hotové soutěžní práce zasílejte na adresu:

kpt. Mgr. Zdeňka Procházková
koordinátorka prevence
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Kounicova 24
611 32  Brno

 

Vzor plakátu:

facebook

Zabezpečení mobilu

zabezpečení počítače

Závadové jednání

Hlášení kyberkriminality

seznam se bezpečně
e-bezpečí
saferinternet

Dětské krizové centrum

Nezákonný obsah


Jihomoravský kraj     P ČR     městaká policie Brno     pedagogicko - psychologická poradna     SŠDOS     OSPOD     Justice