Bezpečně v kyberprostoruO projektu Zákony Pro učitele Co dělat když Kontakty

Aplikace

Hry

Komiksy

Konference

Kvíz

Kyberšikana

Netolismus

Odkazy

Ospod

ppp

Slovníček

Sociální inženýrství

Sociální sítě

soutěže

školení -semináře

videa

výzkumy


hlavní stránka

kpt. Mgr. Zdeňka Procházková – koordinátorka prevence, Oddělení tisku a prevence,
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, tel.: 974 622 458, 602 161 766

nprap. František Procházka, Oddělení tisku a prevence, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, tel.: 974 623 217, 724 178 337

kpt. Mgr. Roman Mráka – Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje,
Služby kriminální policie a vyšetřování, oddělení informační kriminality, tel.: 974 622 957

Mgr. Tichá Pavla,  odbor školství,  oddělení prevence a volnočasových aktivit,
tel.:  541 658 302

Mgr. Cupalová Lenka
- Pedagogicko - psychologická poradna Brno, tel.: 548 526 802 
Facebook
Zabezpečení mobilu
Zabezpeční počítače
Závadové jednání

Hlášení kyberkriminality
Seznam se bezpečně
E-BEZPEČÍ
Dětské krizové centrum
Saferinternet

Nezákonný obsah

Jihomoravský kraj     P ČR     městaká policie Brno     pedagogicko-psychologická poradna     SŠDOS Moravský Krumlov     OSPOD     Justice