Bezpečně v kyberprostoruO projektu Zákony Pro učitele Co dělat když Kontakty
Aplikace

Hry

Komiksy

Konference

Kvíz

Kyberšikana

Netolismus

odkazy

Ospod

Pedagogicko-psychologická poradna

Slovníček

Sociální inženýrství

Sociální sítě

Soutěže

Školení - semináře

Videa

Výzkumy
Rozšiřování informačních a komunikačníkačních technologií mezi širokou veřejnost sebou přinášejí nové druhy kriminality. Neustále se zvyšuje počet osob, kteří využívají osobní počítač a jsou zapojeni do počítačových sítí. Uživatelé jsou vystaveni negativnímu vlivu masy informací, aniž by měli schopnosti a dovednosti informace kriticky přehodnotit a zpracovat. Tato nebezpečí představují např. cyber-grooming (sexuální obtěžování mladistvích spojené s využitím internetu), cyber-stalking (cílený útok na uživatele realizovaný různými komunikačními kanály), cyber-bullying (elektronická forma psychické šikany), hoaxing a spamming apod. Proto je v rámci Programu prevence kriminality Jihomoravského kraje realizován projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů.


AKTUALITY:

Výsledky sedmého ročníku soutěže

"Bezpečně v kyberprostoru"

Soutěž měla čtyři kategorie:

  1. 4 - 5 třída -  tematicky zaměřená  reklamní plakát nebo video
  2. 6 – 7 třída – tematicky zaměřená  reklamní plakát nebo video
  3. 8 – 9 třída – tematicky zaměřená  reklamní plakát nebo video
  4. Střední školy – tematicky zaměřená  reklamní plakát nebo video

Výsledková listina Výsledková listina

Vítězům  gratulujeme.

nprap. František Procházka
PRAVIDLA BEZPEČNÉ ŠKOLY: Michaela Veselá, Společně k bezpečí o.s.  (doc, 80 kB)

Řešení sociálně patologických jevů ve školním prostředí z hlediska OSPOD  (doc, 46 kB)

Spolupráce škol a OSPOD  (pdf, 215 kB)
Facebook

Zabezpečení mobilu

Zabezpečení počítače

Závadové jednání

Hlášení kyberkriminality
Seznam se bezpečně
E-BEZPEČÍ
saferinternet

Dětské krizové centrum

Hlásím nezákonný obsah

 
 
 
 
 
 
 
    Jihomoravský kraj       KŘP JmK      PČR    Městská policie Brno   PPP     SŠDOS Moravský Krumlov      OSPOD      Justice