Bezpečně v kyberprostoruO projektu Zákony Pro učitele Co dělat když KontaktyAnonymous

Aplikace

Hry

Komiksy

Konference

Kvíz

Kyberšikana

Netolismus

odkazy

Ospod

Pedagogicko-psychologická poradna

Slovníček

Sociální inženýrství

Sociální sítě

Soutěže

Školení - semináře

Videa

Výzkumy
Rozšiřování informačních a komunikačníkačních technologií mezi širokou veřejnost sebou přinášejí nové druhy kriminality. Neustále se zvyšuje počet osob, kteří využívají osobní počítač a jsou zapojeni do počítačových sítí. Uživatelé jsou vystaveni negativnímu vlivu masy informací, aniž by měli schopnosti a dovednosti informace kriticky přehodnotit a zpracovat. Tato nebezpečí představují např. cyber-grooming (sexuální obtěžování mladistvích spojené s využitím internetu), cyber-stalking (cílený útok na uživatele realizovaný různými komunikačními kanály), cyber-bullying (elektronická forma psychické šikany), hoaxing a spamming apod. Proto je v rámci Programu prevence kriminality Jihomoravského kraje realizován projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů.


AKTUALITY:

Vylášení 7 ročníku soutěže Bezpečně v kyberprostoru.  


                                               
                      
                                 


 


       
 
PRAVIDLA BEZPEČNÉ ŠKOLY: Michaela Veselá, Společně k bezpečí o.s.  (doc, 80 kB)

Řešení sociálně patologických jevů ve školním prostředí z hlediska OSPOD  (doc, 46 kB)

Spolupráce škol a OSPOD (pdf, 215 kB)
Facebook

Zabezpečení mobilu

Zabezpečení počítače

Závadové jednání

Hlášení kyberkriminality
Seznam se bezpečně
E-BEZPEČÍ
Saferinternet

Dětské krizové centrum

Hlásím nezákonný obsah
   Jihomoravský kraj     PČR    Městská policie Brno   PPP     SŠDOS Moravský Krumlov      OSPOD      Justice