12. 10. 2010 začalo prezenční vzdělávání v eGON centru Jihomoravského kraje

Prezenční kurzy probíhají v Administrativním a školícím středisku Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Brno, Cejl 73. U vybraných prezenčních kurzů bude k výuce využívána počítačová učebna nebo jiná vhodná zasedací místnost s audiovizuální technikou.

Prezenční kurzy v roce 2013 / leden - únor    


Termín Název kurzu Lektor
21.-22. 1. 2013 Word pro pokročilé RNDr. Pavel Kolisko
18.-19. 2. 2013 Word pro pokročilé RNDr. Pavel Kolisko
4.-5. 2. 2013 Excel pro mírně pokročilé Bc. Kamila Uhlířová
7.-8. 2. 2013 Powerpoint pro mírně pokročilé RNDr. Pavel Kolisko
 
  • Během prezenčních kurzů budou krátké přestávky s možností občerstvení, v budově na Žerotínově náměstí i v budově na ulici Cejl jsou k dispozici automaty na nápoje a v budově na Žerotínově náměstí kantýna s provozní dobou 8:00 - 15:00 hod. V rámci výukového dne je počítáno s přestávkou na oběd v délce 1 hod.
  • Na závěr kurzu vyplníte dotazník spokojenosti s výukou a obdržíte osvědčení.