eGON logo

Kontaktní osoby

Projektový manažer projektu:

Manažer vzdělávání:

Lektoři eGON centra Jihomoravského kraje


Datové schránky:


Elektronický podpis
:


MS Word, MS Excel: