Projekt byl ukončen k 28. 2. 2013

Aktuální informace a důležitá sdělení

Pokud jste již jednou registrovaní a budete se přihlašovat k dalším kurzům, vždy použijte přihlašovací údaje získané při registraci do prvního kurzu. Nikdy nevyplňujte celý formulář znovu, systém by Vás zaevidoval jako nového studenta a docházelo by k duplicitě! V případě ztráty hesla požádejte manažera vzdělávání (viz Kontakty) o jeho opětovné zaslání na vaši emailovou adresu.

Evaluační dotazník

V rámci projektu je povinností každého absolventa e-learningového i prezenčního kurzu vyplnit evaluační dotazník vztahující se k danému kurzu. Výstupy z těchto dotazníků budou zohledněny při přípravě prezenčních kurzů.


Dotazník je dostupný zde:  < klikni >

Pro koho je vzdělávání určené

Vzdělávání se mohou zúčastnit:
  • úředníci a zaměstnanci Jihomoravského kraje
  • zaměstnanci krajem zřizovaných organizací, kteří budou plnit úkoly spojené s jednotlivými prvky eGovernmentu

Školení bude prováděno:
  • distančně, formou e-learningových kurzů
  • prezenčně v počítačové učebně Jihomoravského kraje