Jihomoravský kraj

foto 1 foto 2
Jihomoravský kraj na Facebooku
 
Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Oficiální portál cestovního ruchu Cykloturistika Jižní Moravy Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 
Kotlíkové dotace - Operační program Životního prostředí Zastoupení Jihomoravského kraje při Evropské unii Turistický portál středoevropského regionu centrope Regionální operační program Jihovýchod Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava Zásady územního rozvoje JMK Geoportál územního plánování JMK Centrum vzdělávání všem Rodinná politika Jihomoravského kraje SoMoPro - regionální grantový program Integrace cizinců v Jihomoravském kraji Vybrané služby sociální prevence v Jihomoravském kraji Komunitní plánování sociálních služeb v Jihomoravském kraji Zdravý Jihomoravský kraj Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje Rodinné pasy Projekt Family point Podpora a medializace řemesel - České ručičky Pomoc pro rodiny a pečující o zdravotně znevýhodněné osoby Elektronický portál územních samospráv Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál
 

Zprávy z kraje

Náhled
22.05.2017

Dva honorární konzulové zamířili na jih Moravy

Na jih Moravy zamířili v pondělí 22. května 2017 hned dva honorární konzulové. V prostorách brněnského sídla krajského úřadu přijal hejtman Bohumil Šimek nejprve honorárního konzula Slovenské republiky Jaroslava Weigla, aby se následně setkal také s honorárním konzulem České republiky v Miláně Giorgiem Alettim... 

Náhled
22.05.2017

Projekt Pasohlávky je ve fázi příprav, následovat budou další jednání s čínským investorem

Podpisem nového Memoranda o dalším společném postupu v projektu lázeňského centra Thermal Pasohlávky v rámci oficiální návštěvy prezidenta republiky v Čínské lidové republice (ČLR) uzavřeli zástupci Jihomoravského kraje další přípravnou etapu projektu...  

Náhled
21.05.2017

Den národnostních menšin

V neděli 21. května 2017 se pod záštitou hejtmana Bohumila Šimka uskutečnil v lužáneckém parku v Brně Den národnostních menšin... 

Náhled
20.05.2017

Brněnská muzejní noc v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje měla premiéru

Již po třinácté měli účastníci muzejní noci možnost během májového večera v sobotu 20. května putovat brněnskými ulicemi a navštěvovat galerie, muzea a další instituce. Poprvé se k této akci připojila i budova Krajského úřadu Jihomoravského kraje na Žerotínově náměstí. Během večera si ji prohlédlo 1 800 malých i velkých návštěvníků.  

Náhled
20.05.2017

Tradiční pouť Bulharů v Mikulčicích

Předseda výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva Jihomoravského kraje Jiří Crha se v sobotu 20. května 2017 zúčastnil tradiční poutě Bulharů v Mikulčicích, kterou každoročně pořádá Asociace bulharských spolků v České republice...  

Náhled
20.05.2017

Ocenění pro vítěze soutěže vín Grand Prix VINEX 2017

Na brněnském výstavišti byly v sobotu 20. května 2017 oceněni vítězové 24. ročníku mezinárodní soutěže vín Grand Prix VINEX 2017... 

CO SI POTŘEBUJETE VYŘÍDIT

Doprava 
Doprava a pozemní komunikace

Uzavírka pozemní komunikace, Zvláštní užívání - nadměrná přeprava, Zvláštní užívání - reklamní zařízení, stavební práce, umístění inženýrských sítí, provozování stánků apod., Návrh na změnu dopravního značení, Povolení k umístění pevné překážky na pozemní komunikaci, Nespokojenost s veřejnou dopravou…
 

Územní plánování 
Územní plánování, stavby

Územní plán při koupi nemovitosti, přípravě výstavby, Pořizování územních (regulačních) plánů a urbanistických studií velkého územního celku, Umístění stavby na lesním pozemku, Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci (zřízení sjezdu), Povolení stavby v silničním ochranném pásmu…
 

Životní prostředí 
Životní prostředí

Odpady, EIA, CITES - obchodování s druhy rostlin a živočichů chráněných mezinárodními úmluvami, Autovraky, Formulář žádosti o vydání povolení dle Zákona č. 86/2002 Sb.…
 

Zdravotnictví 
Zdravotnictví

Formuláře pro poskytovatele zdravotních služeb (do 31. 3. 2012 provozovatele nestátních zdravotnických zařízení)...
 

Vzdělávání 
Vzdělávání, školství

Uznání předchozího vzdělání, Přerušení vzdělávání (střední a vyšší odborné školy), Nostrifikace a uznání rovnocennosti zahraničních vysvědčení ZŠ, SŠ a VOŠ, Posouzení postavení studia na střední škole v zahraničí a rozhodnutí o postavení na roveň studiu na střední škole v České republice pro sociální účely a účely zdravotního pojištění, Stížnost na školu nebo školské zařízení, Přijetí ke studiu v základní umělecké škole…
 

Všeobecně 
Všeobecné informace

Dotace, Žádosti o informace, Petice a stížnosti, Provádění identifikace a vystavení veřejné listiny o identifikaci, Veřejné sbírky, Vidimace a legalizace, Státní občanství, Evidence obyvatel, Živnost, Zájmové sdružení právnických osob, Logo a znak kraje…