ZÁKLADNÍ INFORMACE A DOPORUČENÍ K TÉMATU COVID-19 (ŠÍŘENÍ KORONAVIRU)

HTTPS://KORONAVIRUS.JMK.CZ

 

DŮLEŽITÉ INFO: 


INFORMACE O AKTUÁLNÍM VÝSKYTU COVID-19 V JMK

 

Distribuce OOPP (20. - 26. dubna 2020) - TABULKA (jpg)

Distribuce OOP pro praktické a dětské lékaře prostřednictvím ORP (17. – 19. 4. 2020) – TABULKA (jpg), Návod na použití Rapid testů pro praktické lékařeZDE (pdf)
Celkový rozvoz OOP (15. 4. 2020) – TABULKA (jpg)

Přísun OOP z centrální distribuce MZČR (29. března 2020) - TABULKA (jpg)

Přísun OOP z distribuce MZ ČR, MV ČR (14. - 22. března 2020) - TABULKA (pdf) 

 

Odbor zdravotnictví Jihomoravského kraje aktualizoval seznam soukromých zdravotnických zařízení v JMK pro potřeby distribuce ochranných prostředků. Za spolupráci děkujeme Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), České lékařské komoře a České lékárnické komoře. Pro průběžnou aktualizaci dat žádáme jednotlivé poskytovatele zdravotnických služeb v JMK o vyplnění výše uvedeného interaktivního dotazníku pro potřeby kraje a další distribuci OOP.

Děkujeme za poskytnuté informace, za trpělivost. S případnými dotazy se prosím obracejte na e-mailovou adresu koronavirus@jmk.cz .

 

Informace k distribuci OOP: Předávání osobních ochranných prostředků (OOP) jednotlivým ambulantním poskytovatelům zdravotních služeb bude realizováno cestou obcí s rozšířenou působností. Tyto zdravotnické odbornosti budou kontaktovány pracovníky městských úřadů obcí s rozšířenou působností a vyzváni k vyzvednutí osobních ochranných pomůcek. 

Grafické znázornění místa dislokace výdejního místa osobních ochranných pracovních prostředků pro lékaře a lékárny Magistrátu města Brna (areál výstaviště veletrhy Brno a.s.) ZDE (pdf)

POUŽÍVÁNÍ OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ A TYPOVÉ PROFESE PRO PŘIDĚLOVÁNÍ RESPIRÁTORŮ A ROUŠEK

Přinášíme informace o rozdílech funkčnosti a užití ochranných prostředků ve vztahu k jednotlivým profesím (zdroj: WHO, Ministerstvo zdravotnictví, 3M science multimedia): https://koronavirus.mzcr.cz/informace-who-typove-profese/ , COVID respiratory 3M science multimedia (přiložen text COVID respirátory 3M_překlad).  

 

LINKA KOLEGIÁLNÍ PODPORY PRACOVNÍKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ

Telefon 607 400 591 nebo 720 219 618

Linka je k dispozici nepřetržitě a je určena pracovníkům ve zdravotnictví v různém pracovním zařazení a pozicích. Můžete ji využít, když na Vás dopadá aktuální krizová situace. Podrobnosti ZDE (pdf).
 

NABÍDKA DEZINFEKČNÍHO ROZTOKU NA RUCE

Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská 65 nabízí bezoplachový dezinfekční roztok na ruce AntiCovid. Dezinfekční roztok, který je připraven dle receptury WHO, nabízí škola za velmi výhodnou cenu dalším školám, školským zařízením, charitám, domovům důchodců, lékařským zařízením apod.

Dezinfekční roztok na ruce je možné objednat pomocí formuláře ZDE.
 

  

 ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO OBČANY

Seznam informačních telefonických linek, kam se mohou občané obrátit, pokud potřebují v souvislosti s koronavirem poradit:

 

NOVÁ INFOLINKA

Telefon: 1212

Linky 155 a 112 volejte jen případě vážných zdravotních problémů či ohrožení života.


INFOLINKA STÁTNÍHO ZDRAVOTNÍHO ÚSTAVU

Telefon: 724 810 106, 725 191 367, 725 191 370

Linka je v provozu nepřetržitě


INFOLINKA KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Telefon: 773 768 994

Linka je v provozu po-pá 8:00 - 17:00KONTAKTNÍ LINKA PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Telefon: 731 426 341 (v pracovní dny od 7:00 do 19:00) 

 

Aktuální informace sledujte na webových stránkách:

 

* Ministerstvo zdravotnictví https://www.mzcr.cz

* Ministerstvo zahraničních věcí https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html

* Státní zdravotní ústav http://www.szu.cz/tema/prevence/2019ncov

* Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje http://www.khsbrno.cz

* Fakultní nemocnice Brno https://www.fnbrno.cz/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-koronaviru-sars-cov-2-zpusobujici-onemocneni-covid-19/t6792

* Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy http://www.msmt.cz/ , Česká lékárnická komora https://www.lekarnici.cz/

* Světová zdravotnická organizace – WHO https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports

* Evropské centrum pro kontrolu nemocí (ECDC) https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china 


Základní informace COVID-19

http://www.szu.cz/tema/prevence/zakladni-informace

COVID-19 – informace pro občany

https://koronavirus.mzcr.cz/

COVID-19 – Informace pro zaměstnavatele a zaměstnance

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/TZ+-+Koronavirus+a+pracovněprávní+souvislosti.pdf/fb9728ac-3cd0-cdad-2f0b-da7ab6b412cf

 

CHYTRÁ KARANTÉNA V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

Veškeré informace o tomto pilotním projektu bude poskytovat Ministerstvo zdravotnictví, nikoliv Jihomoravský kraj nebo Krajská hygienická stanice JMK. Cílem chytré karantény je do tří dnů elektronicky „vytrasovat“ všechny rizikové kontakty nakaženého a co nejrychleji je testovat. Zpětné dohledání toho, kde se nakažený pohyboval a s kým se setkal, bude fungovat na základě mobilních dat od operátorů a jeho platební historie. Podmínkou je, že infikovaný s takovým způsobem mapovaní musí souhlasit. Pokud souhlas nedá, bude probíhat standardní trasování hygieniků, které funguje na bázi rozhovorů.

Pro tento způsob monitoringu není potřeba instalace jakékoliv aplikace. Postačující je, když dá infikovaný souhlas k využití dat ze svého aparátu. O souhlasu nakaženého pak bude informován jeho mobilní operátor a banka. Operátor následně předá data o pohybu nakaženého v posledních dnech před zjištěním nákazy podle lokalizace jeho chytrého telefonu. Totéž učiní jeho banka na základě posledních plateb dotyčného kartou.

Mobilní operátor posléze pošle na příslušnou hygienickou stanici potřebné údaje o pohybu infikovaného a na základě těchto dat vznikne takzvaná vzpomínková interaktivní mapa. Ta nakaženému při následném pohovoru s hygienikem pomůže si rozpomenout, s kým se v zaznamenaném časovém intervalu potkal. Osoba, se kterou nakažený setrval v kontaktu déle než patnáct minut, se bude muset neprodleně dostavit k otestování.Resort zdravotnictví přislíbil, že získané údaje o poloze nebudou nijak zneužívány - operátoři poté, co předají data hygieně, je musejí smazat. Stejně jako hygienik, který musí po pohovoru s nakaženým smazat lokační údaje nejpozději do šesti hodin. 
 


 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY A DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR – ústřední orgán odpovědný za metodické vedení sociálních služeb a za oblast pracovněprávních předpisů: https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR – zastřešující organizace poskytovatelů sociálních služeb: http://www.apsscr.cz/cz/asociace/aktuality/?id=372

Další důležité odkazy naleznete na této webové stránce (Ministerstvo zdravotnictví ČR, Státní zdravotní ústav, Krajská hygienické stanice JMK – viz Aktuální informace sledujte na webových stránkách)

 

Zajímavé odkazy dobrovolnické činnosti, napište si o pomoc:

www.nejsmenatosami.cz

www.pomocdodomu.cz

www.zdravimevas.cz - zdravotní péče

www.kdejstekdo.cz  - lidé se zdravotním postižením
 

Skupina DobroBrno

FB skupina Dobro v době korony – Brno a JMK

- v současné době má cca 2 200 členů a členek facebookové skupiny, která nabízí různé formy pomoci

- lidé nabízí pomoc např. nákup potravin a léků, vaření obědů, hlídání dětí, právní pomoc, rozvoz a dovoz čehokoliv, venčení psů, psychologickou a terapeutickou pomoc, pomoc na telefonu

kontakty:

Jana Leitnerová – leitner.jana@gmail.com, tel. 725 894 702

Anna Střelcováanna.strelcova@centrum.cz, tel. 731 662 000

 

 

Metodiky a postupy:

Česká správa sociálního zabezpečení
- Doporučený postup pro podání žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy): https://www.cssz.cz/web/cz/-/doporuceny-postup-pro-podani-zadosti-o-osetrovne-pri-peci-o-dite-do-10-let-z-duvodu-uzavreni-skolskeho-detskeho-zarizeni-skoly-

 - Karanténa a ošetřovné: Informace pro rodiče a školská (obdobná) zařízení: https://www.cssz.cz/web/cz/-/karantena-a-osetrovne-informace-pro-rodice-a-skolska-obdobna-zarizeni-
Postup České pošty při dodání zásilek v důsledku výskytu koronaviru: https://www.ceskaposta.cz/-/ceska-posta-v-pripade-plosne-karanteny-zavede-bezkontaktni-dorucovani

 

Pokud potřebujete zajistit pomoc sociálních služeb, přehled všech registrovaných služeb na území JMK naleznete zde: https://socialnisluzby.kr-jihomoravsky.cz.


Nezisková organizace Elpida – pomáhá seniorům

V situaci, kdy byl vyhlášen nouzový stav na 30 dní, nabízíme obyvatelům Jihomoravského kraje profesionální pomoc naší bezplatné krizové Linky seniorů na tel. čísle 800 200 007 (v provozu každý den do 8 do 20 hodin)

Volajícím pomůžeme:

• zorientovat a najít správné informace;

• zprostředkovat kontakt na organizace, které vám mohou pomoci v místě

• propojit s dobrovolníky;

• sestavit krizový plán;

• sdílet jejich obavy a hovořit o tom, co je trápí.

e-mail: linkasenioru@elpida.cz

 

Další krizové linky pro seniory:

840 111 122 Senior Point a Společně + 800 190 011 psychologická pomoc

800 157 157 Život 90

 

Platforma SousedskaPomoc.cz

Zprostředkovávání pomoci potřebným, zejména pak seniorům a dalším skupinám obyvatel, kteří nyní potřebují zvýšenou podporu (dobrovolníci doručují roušky, potraviny, léky, dezinfekce a další potřebné věci). Podrobnosti na www.SousedskaPomoc.cz .
 

Diecézní charita Brno

Tereza Veselá, 730 578 754, tereza.vesela@brno.charita.cz , https://sites.google.com/view/dobro-v-jmk/home

ADRA Brno

Kateřina Havránková , Tel: +420 733 598 494, e-mail: katerina.havrankova@adra.cz - https://www.adra.cz/dobrovolnictvi/brno 

 

Praktické informace:

www.karantena.eu

 

Jak víte, nejlepší a v podstatě jediný způsob, jak zabránit masovému rozšíření infekce, je omezení kontaktů s ostatními lidmi, tedy nechodit ani do obchodů.

Jestliže patříte mezi starší či nemocné osoby ohrožené infekcí a potřebujete pomoc s nákupy, venčením psů, dovozem léků atd., obraťte se na nás, Vaše sousedy.

 

 

Celostátní portál https://chcipomoct.cz/

Koordinační centrum mnoha dobrovolníků z celé ČR

Pomůžeme zejména s:
- „Kamarád na telefonu“ pro seniory, pod metodickým vedení garanta – psychologa, speciální linka pro seniory 777 778 538
- „Roušky“ – šití i distribuce potřebným
- „Doučování dětí ZŠ / SŠ“ – ideálně přes vzdálené technologie, ale umíme více
- „Hlídání dětí“ – existuje hned několik forem pomoci s hlídáním dětí, které naši dobrovolníci nabízí
- „Nákupy“ – zajistíme pravidelné nákupy základních potřeb, léků všem, kteří si je zajistit nemohou
- „Venčení domácích mazlíčků“ – zajistíme pravidelní venčení Vašich zvířecích mazlíčků, pokud je nemůžete venčit sami
- „Odborná pomoc“ – evidujeme řadu odborníků připravených pomoci (od psychologů, přes elektrikáře, IT techniky až po krizové manažery), neváhejte napsat, co potřebujete
- „Opravy šicích strojů“ – novinka pro všechny, kteří pomáhají šít roušky ostatním a pokazil se jim u toho šicí stroj

Žádost o pomoc i nabídku pomoci můžete zadat přes portál https://chcipomoct.cz/
Pokud upřednostňujete telefonický kontakt, volejte za běžný tarif číslo 604 229 529
 

 

Krizová linka Unie porodních asistentek

www.rodimvklidu.cz

 

Sbírka:

https://www.darujme.cz/projekt/1202798 
 

 

Dobrovolnická databáze studentů a studentek Masarykovy univerzity (MU) v Brně

- MU má kontakty na aktuálně cca 1 000 studujících, kteří jsou ochotni jako dobrovolníci pracovat v některé z následujících činností: hlídání děti zdravotníkům (skupinová i individuální péče), individuální pomoc seniorům, výpomoc zdravotnickým zařízením a KHS, pomoc s IT a administrativou, odborná pomoc ve specifické oblasti (psychologie, ekonomika, finančnictví)

- ochotní dále darovat krev nebo zapůjčit/řídit auto

Kontakt: https://munipomaha.cz/

Pomoc farmaceutické fakulty v Brně

Farmaceutické fakulta v Brně nabízí možnost spolupráce lékárnám, firmám a dalším organizacím.

Kontakt: dekanfaf@vfu.cz Vaše žádost by měla obsahovat: formu výpomoci a přibližný rozsah, název firmy, společnosti, místo působení pomoci (město, kraj), kontakt na odpovědnou osobu (e-mail + telefon) a další podrobnosti.


Sociální oblast - linky důvěry

V posledních dnech byl zaznamenán nárůst hovorů s tématikou koronaviru, který v mnohých lidech vyvolává úzkost, strach z budoucnosti a další negativní emoce, na které nemohou nebo nechtějí být sami.
Modrá linka poskytuje linku důvěry (krizovou telefonickou pomoc) již více než 25 let. Volat, posílat e-maily, chatovat mohou lidé, kteří se cítí v obtížné životní situaci odkudkoliv a bez omezení věkem.

• každý den od 12 do 21 hodin a posilujeme provozní dobu chatové krizové pomoci dostupné na https://chat.modralinka.cz
• k dispozici je rovněž nové telefonní číslo pro účely krizové pomoci v tomto nouzovém stavu, a to 731 197 477 - v klasické provozní době každý den od 9 do 21 hodin.
• stále lze psát i na help@modralinka.cz
• vkládat e-maily do https://chat.modralinka.cz/wms/login.php
• každý den od 9 do 21 hodin pro kontakt zůstává v provozu telefonní číslo 608 902 410 a Skype modralinka

Veškeré další možnosti či úpravy poskytování naší distanční krizové pomoci budeme sdělovat prostřednictvím www.modralinka.cz či na našem Facebooku.

 

Psychosociální pomoc v nouzovém stavu

Spolek PRESAFE nabízí zdarma psychosociální pomoc osobám v karanténě i těm, kteří jsou negativně zasaženi aktuální situací v souvislosti se šířením nemoci COVID-19. Máte-li kolem sebe osoby, které aktuální dění obtížně psychicky zvládají, zhoršují se jim pracovní i mimopracovní vztahy, nebo propadají panice či jejich morálka upadá, nasdílejte jim níže uvedený odkaz s nabídkou pomoci zdarma www.presafe.cz , https://www.facebook.com/presafe.zs/ , nebo písemně na office@presafe.cz
 

 

VÝZVA

Všichni, kdo máte aktuálně nabídku pro Jihomoravský kraj v oblasti šití roušek (primárně určeno subjektům, které jsou schopné významnější dodávky v počtu 1000 kusů a více), obracejte se s nabídkami na adresy nakupy@jmk.cz nebo koronavirus@jmk.cz. Roušky budou využity pro sociální služby v Jihomoravském kraji.

Linka pro nabídku šitých roušek

Tel: 541 65 2211
Nový web propojuje nabídku roušek s poptávkou. Ukáže vám, kde se šije

 

 

 

 

INFORMACE IDS JMK

Aktuální provoz dle letních prázdnin, omezení v dálkové dopravě

Od 23. 3. 2020 funguje IDS JMK v modelu „velkých prázdnin“.

Také v Brně jezdí MHD podle prázdninového režimu.

 

Aktuální informace IDS JMK (prolink https://www.idsjmk.cz/#lock33300

IDS JMK prosí všechny cestující, aby omezili placení za jízdenky v hotovosti u řidičů nebo průvodčích! Nákup jízdenek lze koupit v aplikaci POSEIDON, v Brně navíc i přes SMS.

  

INFORMACE PRO PODNIKATELE

Jak podnikat v době šíření koronaviru? Jak podnikat poté? Jaké finanční a nefinanční podpůrné nástroje stát nyní nabízí? Jaké další dotace jsou ještě k dispozici? A kde najdu „Rozcestník podpory firem“ s pravidelně aktualizovanými informacemi? I na tyto otázky vám odpoví tým pracovníků agentury CzechInvest. Kontaktujte regionální kancelář agentury CzechInvest pro Jihomoravský kraj na brno@czechinvest.org nebo telefonicky na 296 342 442, 296 342 938, 296 342 939 a domluvte si konzultaci online nebo po telefonu!

Odpovědi na dotazy podnikatelů a další stěžejní informace se průběžně aktualizují také na webu www.businessinfo.cz .

 

INFORMACE PRO PŘESHRANIČNÍ DOPRAVU A PŘEVOZ ZBOŽÍ

Evropská komise na svém webu zveřejňuje opatření jednotlivých států EU, která byla zavedena jako reakce na pandemii koronaviru pro přeshraniční dopravu a převoz zboží. Přestože nemusí být výčet opatření kompletní, web je pravidelně aktualizován a dopravci zde najdou základní informace o omezeních a podmínkách přepravy na hranicích jednotlivých států, včetně odkazů na oficiální weby těchto států s podrobnějšími informacemi https://ec.europa.eu/transport/coronavirus-response_en .
 

 

Inovační agentura JIC spouští konzultační program COVID-19

S rychlou pomocí pro jihomoravské podnikatele přišla inovační agentura JIC. Těm, které pandemie výrazně zasáhla, nabízí konzultanty bezplatně. Firmy z jižní Moravy s inovativním produktem nebo službou mohou od 6. dubna využít služeb zkušených profesionálů, kteří mají zkušenosti s vlastním podnikáním nebo manažerskou pozicí a jsou připraveni majitele firem a manažery v nelehké situaci podpořit. Další podrobnosti zde: https://www.jic.cz/covid-19/.
 

 

DOKUMENTY

Usnesení Vlády České republiky – nouzový stav (pdf: nouzový stav 12.3.2020)

Usnesení vlády České republiky – zákaz volného pohybu osob (pdf: omezení pohybu osob)

Usnesení Vlády České republiky – zákaz maloobchodního prodeje (pdf: zákaz prodeje)

Další usnesení navazující na nouzový stav (pdf: sb031-20)

ROZHODNUTÍ hejtmana Jihomoravského kraje (pdf, použití ochranných prostředků dýchacích cest)


INFORMACE Z JEDNÁNÍ KRAJSKÉ EPIDEMIOLOGICKÉ KOMISE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Zasedání Krajské epidemiologické komise Jihomoravského kraje dne 28.2.2020

https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=408485&TypeID=2


INFORMACE Z JEDNÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Mimořádné jednání Bezpečnostní rady Jihomoravského kraje dne 25.2.2020

https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=408219&TypeID=2

Mimořádné jednání Bezpečnostní rady Jihomoravského kraje dne 2.3.2020

https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=408612&TypeID=2

Mimořádné jednání Bezpečnostní rady Jihomoravského kraje dne 4.3.2020

https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=408754&TypeID=2

Mimořádné jednání Bezpečnostní rady Jihomoravského kraje dne 9.3.2020

https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=409109&TypeID=2

Jednání Bezpečnostní rady Jihomoravského kraje dne 12.3.2020

https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=409427&TypeID=2

Jednání Krizového štábu JMK dne 12. 3. 2020

https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=409462&TypeID=2

Jednání Krizového štábu JMK dne 16. 3. 2020

https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=409666&TypeID=2

Jednání Krizového štábu JMK dne 18. 3. 2020

https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=409937&TypeID=2

Jednání Krizového štábu JMK dne 21. 3. 2020

https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=410115&TypeID=2

Jednání Krizového štábu JMK dne 21. 3. 2020

https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=410236&TypeID=2

Jednání Krizového štábu JMK dne 30. 3. 2020

https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=410589&TypeID=2

Jednání Krizového štábu JMK dne 1. 4. 2020

https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=410683&TypeID=2

Jednání Krizového štábu JMK dne 3. 4. 2020

https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=410791&TypeID=2

Jednání Krizového štábu JMK dne 9. 4. 2020

https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=410964&TypeID=2

 
 
 

Information for English speaking: 

https://koronavirus.mzcr.cz/en

https://www.mvcr.cz/mvcren/article/coronavirus-information-of-moi.aspx

www.coronahelp.cz/en

https://www.cizincijmk.cz/en/non-eu/actualities/  

Информация на русском языке:

www.cizincijmk.cz/ru