Jihomoravský kraj

Vyhledávání kontaktů

 
Počet nalezených kontaktů: 55
mapa titul jméno funkce odbor oddělení telefon kancelář adresa e-mail
Ing., MPA Minařík Ivo vedoucí odboru Odbor regionálního rozvoje 54165 1341 241 Žerotínovo nám. 3
Bc., DiS. Zouharová Ludmila asistentka Odbor regionálního rozvoje 54165 1342 242 Žerotínovo nám. 3
Mgr. Mičkalová Jana právnička odboru Odbor regionálního rozvoje 54165 1322 203 Žerotínovo nám. 3
Ing. Komínková Zuzana referentka ekonomické agendy odboru Odbor regionálního rozvoje 54165 1353 203 Žerotínovo nám. 3
Mgr. Megová Dana právnička odboru Odbor regionálního rozvoje 54165 2339 326A Žerotínovo nám. 3
Čechová Lucie asistentka Odbor regionálního rozvoje 54165 1373 242 Žerotínovo nám. 3
Ing. Bc., Ph.D. Fišer Pavel vedoucí oddělení Odbor regionálního rozvoje Oddělení strategického rozvoje 54165 1348 248 Žerotínovo nám. 3
Ing. Keprt Jaroslav projektový manažer Odbor regionálního rozvoje Oddělení strategického rozvoje 54165 1325 250 Žerotínovo nám. 3
Ing. Ralenovská Lucie referentka evropských fondů Odbor regionálního rozvoje Oddělení strategického rozvoje 54165 1428 250 Žerotínovo nám. 3
Ing. Bukatovičová Hana referentka regionálního rozvoje Odbor regionálního rozvoje Oddělení strategického rozvoje 54165 1331 247 Žerotínovo nám. 3
Ing. arch. Paulíková Šárka referentka regionálního rozvoje Odbor regionálního rozvoje Oddělení strategického rozvoje 54165 1347 247 Žerotínovo nám. 3
Mgr. Bravencová Lucie referentka-analytička dat Odbor regionálního rozvoje Oddělení strategického rozvoje 54165 1363 251 Žerotínovo nám. 3
Mgr. Mandrys Olha referentka evropských fondů Odbor regionálního rozvoje Oddělení strategického rozvoje Mezírka 1
Ing. Lachout Jan referent evropských fondů Odbor regionálního rozvoje Oddělení strategického rozvoje 54165 1367 254 Žerotínovo nám. 3
Ing. Staníková Monika referentka evropských fondů Odbor regionálního rozvoje Oddělení strategického rozvoje 54165 1355 247 Žerotínovo nám. 3
Bc., DiS. Krejčí Alena vedoucí referátu Odbor regionálního rozvoje Oddělení strategického rozvoje 54165 1374 254 Žerotínovo nám. 3
Ing. Pavková Tereza referent evropských fondů Odbor regionálního rozvoje Oddělení strategického rozvoje 54165 1396 254 Žerotínovo nám. 3
Ing. Pečinková Denisa referentka evropských fondů Odbor regionálního rozvoje Oddělení strategického rozvoje 54165 1385 251 Žerotínovo nám. 3
Mgr. Syslová Hana koordinátorka Skill Centra pro cizince Odbor regionálního rozvoje Oddělení strategického rozvoje 54165 2261 K_10 Kounicova 13
Mgr. Herčíková Lenka vedoucí centra integrace cizinců Odbor regionálního rozvoje Oddělení strategického rozvoje 54165 2182 Mezírka 1
Mešková Natalia referentka regionálního rozvoje Odbor regionálního rozvoje Oddělení strategického rozvoje Mezírka 1
Bc. Turinková Oksana referentka regionálního rozvoje Odbor regionálního rozvoje Oddělení strategického rozvoje Mezírka 1
Bc. Klok Ljubov referentka regionálního rozvoje Odbor regionálního rozvoje Oddělení strategického rozvoje Mezírka 1
Mgr. Kovács Vospěl Veronika referentka regionálního rozvoje Odbor regionálního rozvoje Oddělení strategického rozvoje Mezírka 1
Pinchuk Liliia referentka regionálního rozvoje Odbor regionálního rozvoje Oddělení strategického rozvoje 54165 2262 K_10 Kounicova 13
Mgr., LL.M. Líbezný Angelina referentka regionálního rozvoje Odbor regionálního rozvoje Oddělení strategického rozvoje
Mgr. Mátéová Gabriela referentka regionálního rozvoje Odbor regionálního rozvoje Oddělení strategického rozvoje Mezírka 1
Ing. Pydych Miloš vedoucí oddělení Odbor regionálního rozvoje Oddělení rozvojových programů 54165 1333 252 Žerotínovo nám. 3
Ing. Heidlberk Alžběta investiční referentka Odbor regionálního rozvoje Oddělení rozvojových programů 54165 1406 257 Žerotínovo nám. 3
Mgr. Král Luděk referent agendy energetiky Odbor regionálního rozvoje Oddělení rozvojových programů 54165 1318 103 Žerotínovo nám. 3
Ing. Novosádová Gabriela ref. rozvojových programů - ekonomka Odbor regionálního rozvoje Oddělení rozvojových programů 54165 1411 103 Žerotínovo nám. 3
Ing. Vaňáčková Jitka investiční referentka Odbor regionálního rozvoje Oddělení rozvojových programů 54165 1379 257 Žerotínovo nám. 3
Mgr., CSc. Božek Václav analytik investičních projektů Odbor regionálního rozvoje Oddělení rozvojových programů 54165 1605 128 Žerotínovo nám. 3
Ing. Lukášková Ivana vedoucí oddělení Odbor regionálního rozvoje Oddělení cestovního ruchu 54165 1343 258 Žerotínovo nám. 3
Mgr. Šírová Soňa referentka cestovního ruchu Odbor regionálního rozvoje Oddělení cestovního ruchu 54165 1339 259 Žerotínovo nám. 3
Klobučníková Kotasová Barbora referentka cestovního ruchu Odbor regionálního rozvoje Oddělení cestovního ruchu 54165 1192 259 Žerotínovo nám. 3
Bc. Hrušková Jaroslava referentka cestovního ruchu Odbor regionálního rozvoje Oddělení cestovního ruchu 54165 1312 258 Žerotínovo nám. 3
Ing. Svobodová Bohdana vedoucí oddělení Odbor regionálního rozvoje Oddělení evropských dotací 54165 1452 255 Žerotínovo nám. 3
Mgr. et Mgr. Benišová Klára referentka právní agendy Odbor regionálního rozvoje Oddělení evropských dotací 54165 1258 256 Žerotínovo nám. 3
Ing. Kovaříková Dana finanční manažerka Odbor regionálního rozvoje Oddělení evropských dotací 54165 1368 256 Žerotínovo nám. 3
Bc. Nejezchlebová Renata referentka fondů Evropské unie Odbor regionálního rozvoje Oddělení evropských dotací 54165 1231 320 Žerotínovo nám. 3
Ing. Jirová Lucie referentka fondů Evropské unie Odbor regionálního rozvoje Oddělení evropských dotací 54165 8817 320 Žerotínovo nám. 3
Mgr. Knettigová Monika referentka fondů Evropské unie Odbor regionálního rozvoje Oddělení evropských dotací 54165 1306 253 Žerotínovo nám. 3
Ing. Blatná Martina referentka fondů Evropské unie Odbor regionálního rozvoje Oddělení evropských dotací 54165 1307 253 Žerotínovo nám. 3
Ing. Janalíková Miroslava referentka fondů Evropské unie Odbor regionálního rozvoje Oddělení evropských dotací 54165 2219 329A Žerotínovo nám. 3
Ing. Kocanová Silvie referentka fondů Evropské unie Odbor regionálního rozvoje Oddělení evropských dotací 54165 2243 329A Žerotínovo nám. 3
Ing. Slabáková Jana referentka fondů Evropské unie Odbor regionálního rozvoje Oddělení evropských dotací 54165 1425 321 Žerotínovo nám. 3
Ing. Zapulová Aneta referentka fondů Evropské unie Odbor regionálního rozvoje Oddělení evropských dotací 54165 1223 321 Žerotínovo nám. 3
Bc. Skácelová Jana referentka fondů Evropské unie Odbor regionálního rozvoje Oddělení evropských dotací 54165 1407 321 Žerotínovo nám. 3
Ing. Rosypalová Tereza referentka fondů Evropské unie Odbor regionálního rozvoje Oddělení evropských dotací 54165 1371 321 Žerotínovo nám. 3
RNDr. Macurová Iveta vedoucí oddělení Odbor regionálního rozvoje Oddělení rozvoje venkova a zemědělství 54165 2353 330A Žerotínovo nám. 3
Bc. Novotná Denisa referentka projektů rozvoje venkova a zemědělství Odbor regionálního rozvoje Oddělení rozvoje venkova a zemědělství 54165 2356 330A Žerotínovo nám. 3
Ing. Maier Jaroslav referent projektů rozvoje venkova a zemědělství Odbor regionálního rozvoje Oddělení rozvoje venkova a zemědělství 54165 2314 331A Žerotínovo nám. 3
Ing. Bc. Grabec Tomáš referent projektů rozvoje venkova a zemědělství Odbor regionálního rozvoje Oddělení rozvoje venkova a zemědělství 54165 2338 331A Žerotínovo nám. 3
Ing. Dvořák Marek referent projektů rozvoje venkova a zemědělství Odbor regionálního rozvoje Oddělení rozvoje venkova a zemědělství 54165 2377 331A Žerotínovo nám. 3