Jihomoravský kraj

Vyhledávání kontaktů

 
Počet nalezených kontaktů: 59
mapa titul jméno funkce odbor oddělení telefon kancelář adresa e-mail
Ing. Snovický Rostislav vedoucí odboru Odbor dopravy 54165 1351 238 Žerotínovo nám. 3
Ing., DiS. Potůčková Edita referentka rozpočtu a financování Odbor dopravy 54165 1352 237 Žerotínovo nám. 3
Borkovcová Věra asistentka Odbor dopravy 54165 1303 214-2 Žerotínovo nám. 3
Mgr. Frölich Karel vedoucí oddělení Odbor dopravy Oddělení dopravně správních agend 54165 3363 C_138 Cejl 73
Mgr. Nováková Martina referentka právní agendy Odbor dopravy Oddělení dopravně správních agend 54165 3361 C_139 Cejl 73
Mgr. Bohdálková Dana referentka právní agendy Odbor dopravy Oddělení dopravně správních agend 54165 3362 C_139 Cejl 73
Mgr., LL.M. Brouček Jana referentka právní agendy Odbor dopravy Oddělení dopravně správních agend 54165 3376 C_139 Cejl 73
Mgr. Osouchová Eva referentka právní agendy Odbor dopravy Oddělení dopravně správních agend 54165 3377 C_139 Cejl 73
Ing. Fausová Martina referentka dopravy Odbor dopravy Oddělení dopravně správních agend 54165 3367 C_159 Cejl 73
JUDr. Opletal Pavel referent dopravy Odbor dopravy Oddělení dopravně správních agend 54165 3380 C_159 Cejl 73
Mgr. Štarha Dalibor referent právní agendy Odbor dopravy Oddělení dopravně správních agend 54165 3365 C_137 Cejl 73
Mgr. Švestka Jiří referent právní agendy Odbor dopravy Oddělení dopravně správních agend 54165 3372 C_321 Cejl 73
Mgr. Vybralová Wantochová Kateřina referentka právní agendy Odbor dopravy Oddělení dopravně správních agend 54165 3381 C_145 Cejl 73
Mgr. Zounek Štěpán referent právní agendy Odbor dopravy Oddělení dopravně správních agend 54165 3379 C_321 Cejl 73
Mgr. Bc. Košulič Jiří referent právní agendy Odbor dopravy Oddělení dopravně správních agend 54165 3382 C_145 Cejl 73
Mgr. Červinková Jana vedoucí oddělení Odbor dopravy Oddělení pozemních komunikací 54165 1320 235 Žerotínovo nám. 3
Ing. Hedvíková Božena referentka agendy silničního správního a speciálního stavebního úřadu Odbor dopravy Oddělení pozemních komunikací 54165 1357 236 Žerotínovo nám. 3
Ing. Toman Boris referent agendy silničního správního a speciálního stavebního úřadu Odbor dopravy Oddělení pozemních komunikací 54165 2490 207A Žerotínovo nám. 3
Ing. Masařík Jiří referent agendy silničního správního a speciálního stavebního úřadu Odbor dopravy Oddělení pozemních komunikací 54165 1358 234 Žerotínovo nám. 3
Ing. Smutný Vladimír referent agendy silničního správního a speciálního stavebního úřadu Odbor dopravy Oddělení pozemních komunikací 54165 1321 236 Žerotínovo nám. 3
Mgr. Hradová Marta referent právní agendy Odbor dopravy Oddělení pozemních komunikací 54165 2374 207A Žerotínovo nám. 3
Ing. Kyjovský Ludvík referent agendy silničního správního a speciálního stavebního úřadu Odbor dopravy Oddělení pozemních komunikací 54165 1328 234 Žerotínovo nám. 3
Ing. Mgr. Havala Josef referent právní agendy Odbor dopravy Oddělení pozemních komunikací 54165 2310 207A Žerotínovo nám. 3
Mgr. Polášek Ondřej referent právní agendy Odbor dopravy Oddělení pozemních komunikací 54165 2445 327A Žerotínovo nám. 3
Ing. Hanzlovič Eduard referent agendy silničního správního a speciálního stavebního úřadu - det. prac. Břeclav Odbor dopravy Oddělení pozemních komunikací 54165 4211 DP-BŘECLAV Sovadinova 6
Ing. Repík Zdeněk referent agendy silničního správního a speciálního stavebního úřadu - det. prac. Hodonín Odbor dopravy Oddělení pozemních komunikací 54165 4110 DP-HODONÍN Brněnská 3254
Ing. Zavadilová Eva referentka agendy silničního správního a speciálního stavebního úřadu - det. prac. Znojmo Odbor dopravy Oddělení pozemních komunikací 54165 4310 DP-ZNOJMO Kotkova 24
Ing. Čaloud Stanislav referent agendy silničního správního a speciálního stavebního úřadu Odbor dopravy Oddělení pozemních komunikací 54165 2151 327A Žerotínovo nám. 3
Bc. Sypko Petr referent silničního správního a speciálního stavebního úřadu Odbor dopravy Oddělení pozemních komunikací 54165 1138 236 Žerotínovo nám. 3
Ing. Mála Jiří referent silničního správního a speciálního stavebního úřadu Odbor dopravy Oddělení pozemních komunikací 54165 2310 207A Žerotínovo nám. 3
Mgr. Pecina František referent právní agendy Odbor dopravy Oddělení pozemních komunikací 54165 2129 327A Žerotínovo nám. 3
Ing. Podborský Tomáš vedoucí oddělení Odbor dopravy Oddělení silniční dopravy 54165 3370 C_309 Cejl 73
Mgr. Marcolová Dana referentka silniční dopravy Odbor dopravy Oddělení silniční dopravy 54165 3617 C_308 Cejl 73
Ing. Divácký Tomáš referent silniční dopravy Odbor dopravy Oddělení silniční dopravy 54165 3369 C_063 Cejl 73
Linhartová Eva referentka silniční dopravy Odbor dopravy Oddělení silniční dopravy 54165 3374 C_307 Cejl 73
Ing. Maršálová Vladimíra referentka silniční dopravy Odbor dopravy Oddělení silniční dopravy 54165 3375 C_308 Cejl 73
Crháková Hana referentka silniční dopravy Odbor dopravy Oddělení silniční dopravy 54165 3373 C_307 Cejl 73
Ing. Nejezchleb Vladimír referent silniční dopravy Odbor dopravy Oddělení silniční dopravy 54165 3368 C_063 Cejl 73
Mgr. Stránský Petr referent silniční dopravy Odbor dopravy Oddělení silniční dopravy 54165 3378 C_309 Cejl 73
Ing. Svobodová Markéta referentka silniční dopravy - det. prac. Břeclav Odbor dopravy Oddělení silniční dopravy 54165 4210 DP-BŘECLAV Sovadinova 6
Gürtlerová Jarmila referentka silniční dopravy - det. prac. Hodonín Odbor dopravy Oddělení silniční dopravy 54165 4111 Brněnská 3254
Bc. Bolfíková Jana referentka silniční dopravy - det. prac. Hodonín Odbor dopravy Oddělení silniční dopravy 54165 4111 DP-HODONÍN Brněnská 3254
Mgr. et Mgr. Charvátová Michaela referentka silniční dopravy - det. prac. Znojmo Odbor dopravy Oddělení silniční dopravy 54165 4311 DP-ZNOJMO Kotkova 24
Dvořáčková Petra asistentka Odbor dopravy Oddělení silniční dopravy 54165 1302 214-2 Žerotínovo nám. 3
Ing. Veselý Marek vedoucí oddělení Odbor dopravy Oddělení veřejné osobní dopravy 54165 1438 209 Žerotínovo nám. 3
Ing. Řezáčová Eva referentka veřejné osobní dopravy Odbor dopravy Oddělení veřejné osobní dopravy 54165 1326 206 Žerotínovo nám. 3
Mgr. Mudrych Pavel referent veřejné osobní dopravy Odbor dopravy Oddělení veřejné osobní dopravy 54165 1436 214-3 Žerotínovo nám. 3
Ing. Ježek Dalibor referent veřejné osobní dopravy Odbor dopravy Oddělení veřejné osobní dopravy 54165 1432 209 Žerotínovo nám. 3
Ing. Hrubá Monika referentka veřejné osobní dopravy Odbor dopravy Oddělení veřejné osobní dopravy 54165 1433 210 Žerotínovo nám. 3
Mgr. Jarolím Zdeněk referent veřejné osobní dopravy Odbor dopravy Oddělení veřejné osobní dopravy 54165 1437 209 Žerotínovo nám. 3
Mgr. Kolařík Petr referent veřejné osobní dopravy Odbor dopravy Oddělení veřejné osobní dopravy 54165 1434 214-3 Žerotínovo nám. 3
DiS. Stejskalová Martina referentka rozpočtu a financování Odbor dopravy Oddělení veřejné osobní dopravy 54165 1435 210 Žerotínovo nám. 3
Ing. et Ing. Kavanová Kloudová Veronika referentka veřejné osobní dopravy Odbor dopravy Oddělení veřejné osobní dopravy 54165 1440 206 Žerotínovo nám. 3
Ing. Franek Michal vedoucí oddělení Odbor dopravy Oddělení rozvoje dopravy 54165 1314 208 Žerotínovo nám. 3
Mgr. Válek Petr referent správy silnic Odbor dopravy Oddělení rozvoje dopravy 54165 1305 207 Žerotínovo nám. 3
Ing. Knetl Jiří referent rozpočtu a financování Odbor dopravy Oddělení rozvoje dopravy 54165 1304 211 Žerotínovo nám. 3
Bc. Tesáčková Martina referentka rozpočtu a financování Odbor dopravy Oddělení rozvoje dopravy 54165 1316 211 Žerotínovo nám. 3
Ing. Černošek Michal referent koncepce dopravy Odbor dopravy Oddělení rozvoje dopravy 54165 1324 207 Žerotínovo nám. 3
JUDr. Kobylka Pavel referent právní agendy Odbor dopravy Oddělení rozvoje dopravy 54165 1332 206 Žerotínovo nám. 3