Jihomoravský kraj

Vyhledávání kontaktů

 
Počet nalezených kontaktů: 79
mapa titul jméno funkce odbor oddělení telefon kancelář adresa e-mail
Ing. Pehal Mojmír vedoucí odboru Odbor životního prostředí 54165 1571 432 Žerotínovo nám. 3
Landsmannová Jana asistentka Odbor životního prostředí 54165 1572 431 Žerotínovo nám. 3
Rojíčková Marie ref. ekonomické agendy Odbor životního prostředí 54165 1577 431 Žerotínovo nám. 3
Ing. Šunka Vlastimil vedoucí oddělení Odbor životního prostředí Oddělení technické ochrany životního prostředí 54165 2625 427A Žerotínovo nám. 3
Ing. Jarešová Marcela referentka odpadového hospodářství Odbor životního prostředí Oddělení technické ochrany životního prostředí 54165 2624 422A Žerotínovo nám. 3
Ing. Vernerová Irena referentka odpadového hospodářství Odbor životního prostředí Oddělení technické ochrany životního prostředí 54165 2617 422A Žerotínovo nám. 3
Ing. Novák Jan referent odpadového hospodářství Odbor životního prostředí Oddělení technické ochrany životního prostředí 54165 2615 420A Žerotínovo nám. 3
Rašovská Svatava referentka odpadového hospodářství Odbor životního prostředí Oddělení technické ochrany životního prostředí 54165 2623 421A Žerotínovo nám. 3
Klašková Bohumila ref. spol. státní správy a samosprávy (pohřebnictví) Odbor životního prostředí Oddělení technické ochrany životního prostředí 54165 2618 423A Žerotínovo nám. 3
Mgr. Bc., Ph.D. Šicha Václav referent odpadového hospodářství Odbor životního prostředí Oddělení technické ochrany životního prostředí 54165 2616 421A Žerotínovo nám. 3
Ing. Bc. Machančík Jan referent odpadového hospodářství Odbor životního prostředí Oddělení technické ochrany životního prostředí 54165 2631 421A Žerotínovo nám. 3
Ing. Macháčková Kateřina referentka odpadového hospodářství Odbor životního prostředí Oddělení technické ochrany životního prostředí 54165 2620 420A Žerotínovo nám. 3
Ing. Bc. Pantůček Aleš referent ochrany ovzduší Odbor životního prostředí Oddělení technické ochrany životního prostředí 54165 2608 424A Žerotínovo nám. 3
Ing. Ondříček Pavel referent prevence závažných havárií a ochrany ovzduší Odbor životního prostředí Oddělení technické ochrany životního prostředí 54165 2634 426A Žerotínovo nám. 3
Bc. Pernicová Jitka referentka odpadového hospodářství Odbor životního prostředí Oddělení technické ochrany životního prostředí 54165 2614 420A Žerotínovo nám. 3
Ing. Šaněk Milan referent ochrany ovzduší Odbor životního prostředí Oddělení technické ochrany životního prostředí 54165 2628 425A Žerotínovo nám. 3
RNDr. Vaňková Ivana referentka ochrany ovzduší Odbor životního prostředí Oddělení technické ochrany životního prostředí 54165 2627 428A Žerotínovo nám. 3
Mgr. Šibalová Dana referentka ochrany ovzduší Odbor životního prostředí Oddělení technické ochrany životního prostředí 54165 2611 428A Žerotínovo nám. 3
Ing. Helán Tomáš referent ochrany ovzduší Odbor životního prostředí Oddělení technické ochrany životního prostředí 54165 2626 418A Žerotínovo nám. 3
Ing. Opletal Adam referent ochrany ovzduší Odbor životního prostředí Oddělení technické ochrany životního prostředí 54165 2610 426A Žerotínovo nám. 3
Ing. Hájek Jiří vedoucí oddělení Odbor životního prostředí Oddělení posuzování vlivů na životní prostředí 54165 2621 419A Žerotínovo nám. 3
Ing. Kuchyňková Lenka referentka EIA. IPPC Odbor životního prostředí Oddělení posuzování vlivů na životní prostředí 54165 2683 415A Žerotínovo nám. 3
Mgr. Smetana Mirek referent EIA, IPPC Odbor životního prostředí Oddělení posuzování vlivů na životní prostředí 54165 2636 413A Žerotínovo nám. 3
Nosilová Mariana referentka EIA, IPPC Odbor životního prostředí Oddělení posuzování vlivů na životní prostředí 54165 2678 417A Žerotínovo nám. 3
Mgr. Richterová Dana referentka EIA, IPPC a geologie Odbor životního prostředí Oddělení posuzování vlivů na životní prostředí 54165 2684 414A Žerotínovo nám. 3
Mgr. Bc. Wernhartová Vendula referentka EIA, IPPC Odbor životního prostředí Oddělení posuzování vlivů na životní prostředí 54165 2682 413A Žerotínovo nám. 3
Ing. Beránková Lucie referentka EIA, IPPC Odbor životního prostředí Oddělení posuzování vlivů na životní prostředí 54165 2214 419A Žerotínovo nám. 3
Ing. Illek Pavel referent EIA, ZPF Odbor životního prostředí Oddělení posuzování vlivů na životní prostředí 54165 2632 501A Žerotínovo nám. 3
Ing., Ph.D. Krejzek Petr referent EIA, IPPC a ochrany ZPF Odbor životního prostředí Oddělení posuzování vlivů na životní prostředí 54165 2638 501A Žerotínovo nám. 3
Ing. Vlčková Dagmar referent EIA, IPPC Odbor životního prostředí Oddělení posuzování vlivů na životní prostředí 54165 2325 416A Žerotínovo nám. 3
Ing. Marvanová Jana referentka EIA, ochrany ZPF Odbor životního prostředí Oddělení posuzování vlivů na životní prostředí 54165 2633 417A Žerotínovo nám. 3
Bc. Daňková Hana referentka EIA a geologie Odbor životního prostředí Oddělení posuzování vlivů na životní prostředí 54165 2292 412A Žerotínovo nám. 3
Ing. Salnek Jan referent EIA, IPCC Odbor životního prostředí Oddělení posuzování vlivů na životní prostředí 54165 2637 412A Žerotínovo nám. 3
Mgr. Moučková Eva vedoucí oddělení Odbor životního prostředí Oddělení vodního a lesního hospodářství 54165 2693 411A Žerotínovo nám. 3
Ing. Gernešová Lenka referentka vodního hospodářství Odbor životního prostředí Oddělení vodního a lesního hospodářství 54165 2355 406A Žerotínovo nám. 3
Ing. Dáňová Andrea referentka vodního hospodářství Odbor životního prostředí Oddělení vodního a lesního hospodářství 54165 2695 410A Žerotínovo nám. 3
Ing. Hanáková Marta referentka vodního hospodářství Odbor životního prostředí Oddělení vodního a lesního hospodářství 54165 2694 411A Žerotínovo nám. 3
Ing. Holomková Dana referentka vodního hospodářství Odbor životního prostředí Oddělení vodního a lesního hospodářství 54165 2692 411A Žerotínovo nám. 3
Ing. Bulantová Stanislava referentka lesního hospodářství Odbor životního prostředí Oddělení vodního a lesního hospodářství 54165 1211 402 Žerotínovo nám. 3
Ing. Beneš Michal referent lesního hospodářství Odbor životního prostředí Oddělení vodního a lesního hospodářství 54165 1566 403 Žerotínovo nám. 3
Ing. Kučera Stanislav referent lesního hospodářství Odbor životního prostředí Oddělení vodního a lesního hospodářství 54165 1574 403 Žerotínovo nám. 3
DiS. Foltýnová Marta referentka vodního hospodářství Odbor životního prostředí Oddělení vodního a lesního hospodářství 54165 2686 410A Žerotínovo nám. 3
Ing. Holuša Jiří referent lesního hospodářství Odbor životního prostředí Oddělení vodního a lesního hospodářství 54165 1587 402 Žerotínovo nám. 3
Ing. Boušek Michal referent vodního hospodářství Odbor životního prostředí Oddělení vodního a lesního hospodářství 54165 2215 408A Žerotínovo nám. 3
Ing. Haleš Jan referent vodního hospodářství Odbor životního prostředí Oddělení vodního a lesního hospodářství 54165 2696 406A Žerotínovo nám. 3
Šmerda Jaroslav asistent Odbor životního prostředí Oddělení vodního a lesního hospodářství 54165 1593 402 Žerotínovo nám. 3
Ing. Cibulka Michal referent vodního hospodářství Odbor životního prostředí Oddělení vodního a lesního hospodářství 54165 2690 408A Žerotínovo nám. 3
Ing. Grošovová Martina referentka lesního hospodářství Odbor životního prostředí Oddělení vodního a lesního hospodářství 54165 1583 403 Žerotínovo nám. 3
Mgr. Mach Petr vedoucí oddělení Odbor životního prostředí Oddělení ochrany přírody a krajiny 54165 1530 413 Žerotínovo nám. 3
Ing. Čejková Janka referentka ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí Oddělení ochrany přírody a krajiny 54165 1534 415 Žerotínovo nám. 3
Mgr. et Mgr. Coufalová Nikola referentka ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí Oddělení ochrany přírody a krajiny 54165 1538 412-2 Žerotínovo nám. 3
Ing. Krchňavý Marek referent ochrany přírody a krajiny - det. prac. Znojmo Odbor životního prostředí Oddělení ochrany přírody a krajiny 54165 4320 DP-ZNOJMO náměstí Armády 8
Mgr. Bc. Pokorná Petra referentka ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí Oddělení ochrany přírody a krajiny 54165 1547 414 Žerotínovo nám. 3
Ing. Myslivcová Kateřina referentka ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí Oddělení ochrany přírody a krajiny 54165 1556 415 Žerotínovo nám. 3
Bc. Dubná Adéla referentka ochrany přírody a krajiny - det. prac. Hodonín Odbor životního prostředí Oddělení ochrany přírody a krajiny 54165 4121 DP-HODONÍN Štefánikova 28
MVDr. Kučera Zdeněk referent ochrany přírody a krajiny - det. prac. Hodonín Odbor životního prostředí Oddělení ochrany přírody a krajiny 54165 4120 DP-HODONÍN Štefánikova 28
Mgr. Škorpíková Vlasta referentka ochrany přírody a krajiny - det. prac. Znojmo Odbor životního prostředí Oddělení ochrany přírody a krajiny 54165 4322 DP-ZNOJMO náměstí Armády 8
RNDr. Tomaštík Milan referent ochrany přírody a krajiny - det. prac. Znojmo Odbor životního prostředí Oddělení ochrany přírody a krajiny 54165 4321 DP-ZNOJMO náměstí Armády 8
Ing. Sladovníková Jiřina referentka ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí Oddělení ochrany přírody a krajiny 54165 1537 414 Žerotínovo nám. 3
Foltová Anna referentka ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí Oddělení ochrany přírody a krajiny 54165 1546 415 Žerotínovo nám. 3
Ing. Král Milan referent ochrany přírody a krajiny - det. prac. Znojmo Odbor životního prostředí Oddělení ochrany přírody a krajiny 54165 4323 DP-ZNOJMO náměstí Armády 8
Ing. Hájek Miroslav referent ochrany přírody a krajiny - det. prac. Hodonín Odbor životního prostředí Oddělení ochrany přírody a krajiny 54165 4124 DP-HODONÍN Štefánikova 28
JUDr. Mgr., Ph.D. Knotek Jaroslav referent ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí Oddělení ochrany přírody a krajiny 54165 1558 412-1 Žerotínovo nám. 3
JUDr., Ph.D. Svobodová Olga referentka ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí Oddělení ochrany přírody a krajiny 54165 1536 412-2 Žerotínovo nám. 3
Ing. Možný Jaroslav referent ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí Oddělení ochrany přírody a krajiny 54165 1557 412-1 Žerotínovo nám. 3
Ing. Trčková Nikola referentka ochrany přírody a krajiny - det. prac. Hodonín Odbor životního prostředí Oddělení ochrany přírody a krajiny 54165 4123 DP-HODONÍN Štefánikova 28
Mgr. Zimová Monika referentka ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí Oddělení ochrany přírody a krajiny 54165 1535 412-1 Žerotínovo nám. 3
Mgr. Bláha Jan referent ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí Oddělení ochrany přírody a krajiny 54165 1573 412-1 Žerotínovo nám. 3
Mgr. Navrátil Marek referent ochrany přírody a krajiny - det. prac. Hodonín Odbor životního prostředí Oddělení ochrany přírody a krajiny 54165 4122 DP-HODONÍN Štefánikova 28
Ing. Jančálek Josef referent ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí Oddělení ochrany přírody a krajiny 54165 1562 414 Žerotínovo nám. 3
Mgr. Pospíšilová Kateřina vedoucí oddělení Odbor životního prostředí Oddělení správní a ekonomické 54165 2697 407A Žerotínovo nám. 3
Ing. Fráňová Zuzana referent fondů EU Odbor životního prostředí Oddělení správní a ekonomické 54165 1584 401 Žerotínovo nám. 3
Ing. Putnová Andrea referentka EVVO Odbor životního prostředí Oddělení správní a ekonomické 54165 2332 311A Žerotínovo nám. 3
Mgr. Novotný Tomáš referent GIS Odbor životního prostředí Oddělení správní a ekonomické 54165 2221 311A Žerotínovo nám. 3
Bočková Ilona referentka ekonomické agendy Odbor životního prostředí Oddělení správní a ekonomické 54165 1575 401 Žerotínovo nám. 3
Vodičková Hana referentka správní agendy Odbor životního prostředí Oddělení správní a ekonomické 54165 2331 310A Žerotínovo nám. 3
Ing. Mašínská Jitka referentka ekonomické agendy Odbor životního prostředí Oddělení správní a ekonomické 54165 1564 401 Žerotínovo nám. 3
Mgr. Jimramovský Petr referent právní agendy Odbor životního prostředí Oddělení správní a ekonomické 54165 2639 414A Žerotínovo nám. 3
JUDr. Plhalová Lenka referent právní agendy Odbor životního prostředí Oddělení správní a ekonomické 54165 2337 311A Žerotínovo nám. 3