Jihomoravský kraj

Vyhledávání kontaktů

 
Počet nalezených kontaktů: 73
mapa titul jméno funkce odbor oddělení telefon kancelář adresa e-mail
Mgr. Nespěšný Hynek vedoucí odboru Odbor školství 54165 3501 C_213 Cejl 73
Nejedlá Adéla asistentka Odbor školství 54165 3502 C_214 Cejl 73
Mgr. Hromková Marta vedoucí oddělení Odbor školství Oddělení organizační a správní 54165 3511 C_227 Cejl 73
Mgr. Černá Eliška referent právní agendy Odbor školství Oddělení organizační a správní 54165 3510 C_207 Cejl 73
Mgr. Zeman Filip referent právní agendy Odbor školství Oddělení organizační a správní 54165 3516 C_207 Cejl 73
Mgr. Tesáková Karin referentka právní agendy Odbor školství Oddělení organizační a správní 54165 3514 C_207 Cejl 73
Bc., DiS. Vašulková Jana organizační pracovnice Odbor školství Oddělení organizační a správní 54165 3520 C_215 Cejl 73
Bc. Chvátalová Kateřina referentka rejstříku škol a škol. zařízení Odbor školství Oddělení organizační a správní 54165 3561 C_209 Cejl 73
Ing. Zukalová Petra referentka agendy ŠJ Odbor školství Oddělení organizační a správní 54165 3719 C_148 Cejl 73
RNDr. Slobodníková Hana vedoucí oddělení Odbor školství Oddělení vzdělávání 54165 3524 C_228 Cejl 73
Mgr. Vybíral Oldřich referent pro koncepci školství Odbor školství Oddělení vzdělávání 54165 3521 C_230 Cejl 73
Mgr. Pernicová Kateřina referentka pro vzdělávání Odbor školství Oddělení vzdělávání 54165 3522 C_230 Cejl 73
Mgr. Javorská Ilona referentka pro vzdělávání Odbor školství Oddělení vzdělávání 54165 3525 C_226 Cejl 73
Ing. Bc., MBA Kostrhůnová Dagmar referentka pro vzdělávání Odbor školství Oddělení vzdělávání 54165 3527 C_206 Cejl 73
Ing. Neubauerová Simona vedoucí referentka pro vzdělávání Odbor školství Oddělení vzdělávání 54165 3526 C_229 Cejl 73
Ing., DiS. Panáčková Veronika referentka pro vzdělávání Odbor školství Oddělení vzdělávání 54165 3503 C_206 Cejl 73
Mgr. Ursacherová Jana referentka pro vzdělávání Odbor školství Oddělení vzdělávání 54165 3507 C_208 Cejl 73
Mgr. Bc. Dufková Renata referentka pro vzdělávání a koncepci porad.služeb Odbor školství Oddělení vzdělávání 54165 3518 C_208 Cejl 73
Mgr. Pavlů Radek referent pro vzdělávání Odbor školství Oddělení vzdělávání 54165 3565 C_232 Cejl 73
Mgr. Fildánová Martina referentka pro vzdělávání Odbor školství Oddělení vzdělávání 54165 3715 C_209 Cejl 73
Mgr. Bc. Jonášová Růžena referentka pro vzdělávání Odbor školství Oddělení vzdělávání 54165 3724 C_226 Cejl 73
Bc. Jakubčíková Vladimíra referentka pro vzdělávání Odbor školství Oddělení vzdělávání 54165 3546 C_232 Cejl 73
Ing. Karas Jan vedoucí oddělení Odbor školství Oddělení rozpočtu a financování 54165 3421 C_231 Cejl 73
Mitisková Dana vedoucí referentka rozpočtu a financování Odbor školství Oddělení rozpočtu a financování 54165 3427 C_322 Cejl 73
Ing. Fabiánová Renata referentka rozpočtu Odbor školství Oddělení rozpočtu a financování 54165 3443 C_323 Cejl 73
Ing. Klocová Nina referentka rozpočtu Odbor školství Oddělení rozpočtu a financování 54165 3445 C_325 Cejl 73
Molková Dana referentka rozpočtu Odbor školství Oddělení rozpočtu a financování 54165 3438 C_325 Cejl 73
Ing. Kočvárek Karel referent rozpočtu Odbor školství Oddělení rozpočtu a financování 54165 3441 C_337 Cejl 73
Ščučková Jitka referentka rozpočtu Odbor školství Oddělení rozpočtu a financování 54165 3440 C_325 Cejl 73
Bc., DiS. Chloubová Leona referentka rozpočtu Odbor školství Oddělení rozpočtu a financování 54165 3442 C_323 Cejl 73
Černická Dana referentka rozpočtu Odbor školství Oddělení rozpočtu a financování 54165 3434 C_324 Cejl 73
Ing. Ronková Jana referentka rozpočtu Odbor školství Oddělení rozpočtu a financování 54165 3446 C_336 Cejl 73
Ing. Bendová Jana referentka rozpočtu Odbor školství Oddělení rozpočtu a financování 54165 3433 C_324 Cejl 73
Čačová Bronislava referentka rozpočtu Odbor školství Oddělení rozpočtu a financování 54165 3436 C_323 Cejl 73
Bc. Osičková Soňa referentka rozpočtu Odbor školství Oddělení rozpočtu a financování 54165 3444 C_336 Cejl 73
Pavlíčková Martina referentka rozpočtu Odbor školství Oddělení rozpočtu a financování 54165 3437 C_337 Cejl 73
Ing. Floriánová Ingrid vedoucí referentka rozpočtu a financování Odbor školství Oddělení rozpočtu a financování 54165 3548 C_326 Cejl 73
Řehořová Hana referentka rozpočtu Odbor školství Oddělení rozpočtu a financování 54165 3435 C_331 Cejl 73
Krejčířová Simona referentka rozpočtu Odbor školství Oddělení rozpočtu a financování 54165 3541 C_332 Cejl 73
Michálková Petra referentka rozpočtu Odbor školství Oddělení rozpočtu a financování 54165 3728 C_320 Cejl 73
Černá Jitka referentka rozpočtu Odbor školství Oddělení rozpočtu a financování 54165 3540 C_320 Cejl 73
Ing. Horáčková Jana referentka rozpočtu Odbor školství Oddělení rozpočtu a financování 54165 3426 C_338 Cejl 73
Vyhlídalová Veronika referentka rozpočtu Odbor školství Oddělení rozpočtu a financování 54165 3423 C_332 Cejl 73
Bc. Botuszan Marzena Jowita referentka rozpočtu Odbor školství Oddělení rozpočtu a financování 54165 4400 C_331 Cejl 73
Haldová Radka referentka rozpočtu Odbor školství Oddělení rozpočtu a financování 54165 3406 C_338 Cejl 73
Bc. Peprlová Soňa referentka rozpočtu Odbor školství Oddělení rozpočtu a financování 54165 3402 C_332 Cejl 73
Ing. Kudová Jana referentka rozpočtu Odbor školství Oddělení rozpočtu a financování 54165 3420 C_331 Cejl 73
Bc. Rostenkovski Jana Apolena vedoucí metodička a správce účetního výkaznictví Odbor školství Oddělení rozpočtu a financování 54165 3410 C_347 Cejl 73
Bc., DiS. Bartošová Soňa metodička účetnictví Odbor školství Oddělení rozpočtu a financování 54165 3457 C_334 Cejl 73
Kleinová Bohumila referentka účetního výkaznictví Odbor školství Oddělení rozpočtu a financování 54165 3425 C_334 Cejl 73
Wenzlovská Andrea referentka účetního výkaznictví Odbor školství Oddělení rozpočtu a financování 54165 3714 C_333 Cejl 73
Slavíčková Gabriela referentka účetního výkaznictví Odbor školství Oddělení rozpočtu a financování 54165 3538 C_333 Cejl 73
Kaňová Zdenka referentka účetního výkaznictví Odbor školství Oddělení rozpočtu a financování 54165 3413 C_333 Cejl 73
Polachová Jitka referentka účetního výkaznictví Odbor školství Oddělení rozpočtu a financování 54165 3430 C_334 Cejl 73
Horká Dagmar referentka financování Odbor školství Oddělení rozpočtu a financování 54165 3424 C_038 Cejl 73
Straková Gabriela asistentka Odbor školství Oddělení rozpočtu a financování 54165 3754 C_215 Cejl 73
Mgr. Hofirková Petra referentka statistiky a analytiky Odbor školství Oddělení rozpočtu a financování 54165 3711 C_038 Cejl 73
Mgr. Šuteríková Aneta referentka kontroly a odvodů Odbor školství Oddělení rozpočtu a financování 54165 3726 C_038 Cejl 73
Šmerdová Marta referentka statistiky a analytiky Odbor školství Oddělení rozpočtu a financování 54165 3713 C_038 Cejl 73
Mgr. Rozprým Lucien vedoucí oddělení Odbor školství Oddělení prevence a volnočasových aktivit 54165 8300 C_158 Cejl 73
Mgr. Fišer Ondřej referent pro národnostní menšiny Odbor školství Oddělení prevence a volnočasových aktivit 54165 8303 C_162 Cejl 73
Mgr. Tichá Pavla referentka prevence kriminality Odbor školství Oddělení prevence a volnočasových aktivit 54165 8302 C_161 Cejl 73
Ing., DiS. Dittrichová Erika projektová manažerka Odbor školství Oddělení prevence a volnočasových aktivit 54165 8305 C_148 Cejl 73
Mgr. Pásková Adéla referentka pro mládež a EVVO Odbor školství Oddělení prevence a volnočasových aktivit 54165 8301 C_162 Cejl 73
Bc. Toninger Konečná Jana referentka práce s talentovanou mládeží Odbor školství Oddělení prevence a volnočasových aktivit 54165 8306 C_205 Cejl 73
RNDr. Truksa Roman odborný garant aktivit projektu Odbor školství Oddělení prevence a volnočasových aktivit 54165 8318 C_205 Cejl 73
Bc., DiS. Endlicherová Lenka referentka správy dotací Odbor školství Oddělení prevence a volnočasových aktivit 54165 8307 C_162 Cejl 73
Mgr. Možná Lenka protidrogová koordinátorka JMK Odbor školství Oddělení prevence a volnočasových aktivit 54165 8310 C_161 Cejl 73
Bc. Jobová Jana odborná garantka aktivit projektu Odbor školství Oddělení prevence a volnočasových aktivit 54165 8316 C_205 Cejl 73
Mgr. Karger Šimon vedoucí oddělení Odbor školství Oddělení sportu 54165 1603 419 Žerotínovo nám. 3
Mgr. Vyžrálek Ivo referent pro tělovýchovu a sport Odbor školství Oddělení sportu 54165 1610 419 Žerotínovo nám. 3
Ing. Ingerle Jan referent správy dotací Odbor školství Oddělení sportu 54165 1611 419 Žerotínovo nám. 3
Mgr. Moudrá Petra ekonomka - referentka správy dotací Odbor školství Oddělení sportu 54165 1604 419 Žerotínovo nám. 3