ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
ve znění Aktualizací č. 1 a 2
(úplné znění)
září 2020
Textová část

Grafická část

Zpracovatelé

Záznam o účinnosti