AKTUALIZACE č. 2 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
ZÁŘÍ 2020

Záznam o účinnosti