AKTUALIZACE č. 1 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
ZÁŘÍ 2020

Záznam o účinnosti