AKTUALIZACE č. 1 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
NÁVRH       A1/I. AKTUALIZACE č. 1 ZÚR JMK
       Textová část
       Grafická část
       Zpracovatelský kolektiv
       Seznam použitých zkratek

       A1/II. ODŮVODNĚNÍ AKTUALIZACE č. 1 ZÚR JMK
       Textová část
       Grafická část
       Zpracovatelský kolektiv
       Seznam použitých zkratek