ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJEPořizovatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno
Projektant: sdružení společností:
Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o.
Příkop 8, 602 00 Brno
Atelier T-plan, s.r.o.
Na Šachtě 9, 170 00 Praha 7 - Holešovice
Hlavní projektant: Ing. arch. Vanda Ciznerová
Ing. Marie Wichsová, Ph.D.Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele:

023210/14
214-001-609


Zpracovatelský tým:
Ing. arch. Vanda Ciznerová vedoucí zpracovatelského týmu, územní plánování, udržitelný rozvoj území
Ing. Marie Wichsová, Ph.D. zástupce vedoucího zpracovatelského týmu, dopravní infrastruktura, udržitelný rozvoj území
Ing. arch. Pavel Ducháček územní plánování, udržitelný rozvoj území
Ing. arch. Jan Májek, Ph.D. územní plánování
Ing. Jiří Hrnčíř dopravní infrastruktura
Mgr. Martin Novotný životní prostředí, ÚSES, zábory půdního fondu, GIS
Ing. Pavel Veselý technická infrastruktura
Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D. statistika, demografie, ekonomika
Mgr. Alena Kubešová, Ph.D. krajina, udržitelný rozvoj území – SEA
RNDr. Libor Krajíček udržitelný rozvoj území – SEA
Mgr. Eva Volfová Chvojková udržitelný rozvoj území – Natura 2000
Mgr. Jan Karel
(Ateliér ekologických modelů, s. r. o.)
udržitelný rozvoj území – SEA
Bc. Petr Cejnar GIS, geografické analýzy, grafické zpracování
Spolupráce
Ing. arch. Aleš Stuchlík územní plánování, grafické zpracování
Ing. Václav Novotný dopravní infrastruktura
Ing. Tomáš Daněk udržitelný rozvoj území – SEA
Mgr. Ondřej Volf udržitelný rozvoj území – Natura 2000
Bc. Cyril Mrva GIS, geografické analýzy, grafické znázornění
Ing. Michal Nosál, Dis. GIS
RNDr. Josef Glos
RNDr. Jiří Kocián
Ing. Michal Kovář
(Ageris, s.r.o.)
krajina       I. ZÚR JMK
       Textová část
       Grafická část
       Zpracovatelský kolektiv
       Seznam použitých zkratek

       II. ODŮVODNĚNÍ ZÚR JMK
       Textová část
       Grafická část
       Zpracovatelský kolektiv
       Seznam použitých zkratek