ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
ZÁŘÍ 2016
Záznam o účinnosti


       I. ZÚR JMK
       Textová část
       Grafická část
       Zpracovatelský kolektiv
       Seznam použitých zkratek

       II. ODŮVODNĚNÍ ZÚR JMK
       Textová část
       Grafická část
       Zpracovatelský kolektiv
       Seznam použitých zkratek