ÚZEMNÍ STUDIE PROVĚŘENÍ VARIANT
KŘENOVICKÉ SPOJKY     URBANISTICKÁ A ÚZEMNÍ ČÁST

D. TEXTOVÁ ČÁST
D.I STÁVAJÍCÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ
1 : 10 000 (1,2 MB)
D.II NÁVRH ŘEŠENÍ VČETNĚ LIMITŮ A STŘETŮ V ÚZEMÍ
1 : 10 000 (1,4 MB)
D.III KORIDORY DOPRAVNÍCH STAVEB (podklad pro ZÚR JMK)
1 : 10 000 (0,9 MB)