ÚZEMNÍ STUDIE PROVĚŘENÍ VARIANT
KŘENOVICKÉ SPOJKY     SOUHRNNÁ ZPRÁVA

A. SOUHRNNÁ ZPRÁVA