ÚZEMNÍ STUDIE PROVĚŘENÍ VARIANT
KŘENOVICKÉ SPOJKY     TECHNICKÁ ČÁST

C. Technická část
C.1 Severní varianty
C.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA
(0,3 MB)
C.1.2 DOPRAVNÍ A PROVOZNÍ TECHNOLOGIE
(3,2 MB)
C.1.3.1 SCHEMATA
(0,2 MB)
C.1.3.2 SITUACE ŽST. KŘENOVICE HORNÍ N., VARIANTA S1
1 : 1 000 (0,9 MB)
C.1.3.3 SITUACE ZAST. KŘENOVICE DOLNÍ N., VARIANTA S1
1 : 1 000 (0,8 MB)
C.1.3.4 SITUACE ŽST. KŘENOVICE HORNÍ N., VARIANTA S2
1 : 1 000 (0,8 MB)
C.1.3.5 SITUACE ZAST. KŘENOVICE DOLNÍ N., VARIANTA S2
1 : 1 000 (0,8 MB)
C.1.3.6 SITUACE ŽST. KŘENOVICE HORNÍ N., VARIANTA S3
1 : 1 000 (0,8 MB)
C.1.3.7 SITUACE ZAST. KŘENOVICE DOLNÍ N.., VARIANTA S3
1 : 1 000 (0,8 MB)
C.1.3.8 PODÉLNÉ PROFILY, VARIANTA S1, S2, S3
1 : 10 000/1 000 (0,4 MB)
C.1.4 INVESTIČNÍ A UDRŽOVACÍ NÁKLADY
(0,1 MB)
C.2 Jižní varianty
C.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA
(0,3 MB)
C.2.2 DOPRAVNÍ A PROVOZNÍ TECHNOLOGIE
(3,5 MB)
C.2.3.1 SCHEMATA
(0,2 MB)
C.2.3.2 SITUACE ODB. ZBÝŠOV, VARIANTA J1, J2
1 : 1 000 (0,2 MB)
C.2.3.3 SITUACE ŽST. SLAVKOV U BRNA, VARIANTA J2, S1-S3
1 : 1 000 (1,0 MB)
C.2.3.4 SITUACE ODB. PODVRBÍ, VARIANTA J2
1 : 1 000 (0,5 MB)
C.2.3.5 SITUACE ŽST. SLAVKOV U BRNA, VARIANTA J2, S1-S3
1 : 1 000 (1,0 MB)
C.2.3.6 SITUACE ZASTÁVKY KŘENOVICE-HRUŠKY, VARIANTY J1, J2
1 : 1 000 (0,2 MB)
C.2.3.7 PODÉLNÉ PROFILY, VARIANTY J1, J2
1 : 10 000/1 000 (0,3 MB)
C.2.4 INVESTIČNÍ A UDRŽOVACÍ NÁKLADY
(0,2 MB)