ÚZEMNÍ STUDIE PROVĚŘENÍ VARIANT
KŘENOVICKÉ SPOJKYPořizovatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3 / 5, 601 82 Brno
Hlavní projektant: IKP Consulting Engineers, s.r.o.
Jankovcova 1037/49, Classic 7 – budova C, 170 00 Praha 7
Statutární zástupce: Ing. Michal BABIČ
- technický ředitel
Zodpovědný projektant: Ing. Miroslav HALAMA
- autorizovaný inženýr pro dopravní stavby


Číslo SoD objednatele:
Číslo SoD zhotovitele:

011358/11/OÚPSŘ
111764


Zpracovatelský tým:
IKP Consulting Engineers, s.r.o.
Ing. Tomáš HARTMAN technické řešení
Ing. Michal BABIČ odborná konzultační činnost
Externí spolupráce
Ing. Ľubomír BEŇÁK (SUDOP Brno, spol. s r.o.) dopravní technologie
Ing. Petr ROTSCHEIN (SUDOP Brno, spol. s r.o.) provozní náklady
Ing. arch. Milada CHROBOCZKOVÁ (LÖW & spol., s.r.o.) urbanismus
Mgr. Tomáš DOHNAL (LÖW & spol., s.r.o.) životní prostředí
Ing. Eliška ZIMOVÁ (LÖW & spol., s.r.o.) ochrana přírody
Milada HLINOVSKÁ (LÖW & spol., s.r.o.) grafické práce urbanismus a ŽP