ÚZEMNÍ STUDIE PROVĚŘENÍ VARIANT
KŘENOVICKÉ SPOJKY     GRAFICKÁ ČÁST

B. Situace
B1. PŘEHLEDNÁ SITUACE
1 : 20 000 (1,6 MB)
B2. KOORDINAČNÍ KOLEJOVÁ SITUACE
1 : 5 000 (4,0 MB)
B3. ZÁKRES DO ORTOFOTOMAPY
1 : 5 000 (7,5 MB)
B4. KOORDINAČNÍ URBANISTICKÁ A ÚZEMNÍ SITUACE
1 : 5 000 (3,1 MB)