Územní studie silnice I/23 v úseku Rosice – Zakřany

Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., Příkop 8, 602 00 Brno

 

hlavní projektant: Ing. arch. Vanda Ciznerová

 

projektanti:

urbanistické řešení: Ing. arch. Aleš Stuchlík

doprava: Ing. Jiří Hrnčíř

vodní hospodářství, energetika, spoje: Ing. Pavel Veselý

ochrana ZPF, PUPFL, ekologie a životní prostředí: Mgr. Tereza Golešová, Mgr. Martin Novotný

zpět   ½   dokumentace