Územní studie silnice I/23 v úseku Rosice – Zakřany

textová část

• textová část (pdf; 570 kB)

• odhad nákladů (pdf, 46 kB)

grafická část

• 01 problémový výkres, 1 : 5 000 (pdf; 10,9 MB)

• 02 řešení navržených přeložek, 1 : 10 000 (pdf; 77,0 MB)

• 03 podélné profily, 1 : 10 000 / 1 000 (pdf; 7,7 MB)

• 04 přehled navržených úprav, 1 : 10 000 (pdf; 62,7 MB)

• 05 výkres využití území, 1 : 5 000 (pdf; 11,9 MB)

• 06 zákres do ortofotomapy, 1 : 10 000 (pdf; 63,1 MB)

• 07 schéma navrženého řešení silniční sítě, 1 : 20 000 (pdf; 35,6 MB)

samostatná příloha

• Vyhodnocení vlivů záměru na životní prostředí (pdf; 3,3 MB)

zpět