Územní studie silnice I/23 v úseku Rosice – Zakřany

objednatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

zhotovitel: Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., Příkop 8, 602 00 Brno

dokumentace