Územní studie silničního propojení silnic R52 a I/53 s dálnicí D2

objednatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

zhotovitel: Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., Příkop 8, 602 00 Brno

I. etapa (analytická část)

II. etapa (návrhová část)

únor 2015