ÚZEMNÍ STUDIE SILNICE R43 V ÚSEKU SVITÁVKA - SUDICE

 

Popis: Popis: D:\Work\R 43\podklady\webova prezentace vzor\WEB_zatcany\index_studie_soubory\JMK_logo_2011.jpg

      

        

Pořizovatel:

Krajský úřad Jihomoravského kraje

 

 

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

 

Zhotovitel:

AF-CITYPLAN s. r. o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1

 

Statutární zástupce:

Ing. Milan Komínek

 

 

Jednatel a generální ředitel

 

Vedoucí projektu:

Ing. Ondřej Kyp, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby a městské inženýrství

 

 

náměstek technického ředitele

 

Autorský kolektiv:

Ing. Marcela Němcová dopravně technické řešení

 

 

Ing. Magdaléna Kopecká životní prostředí a ochrana přírody

 

 

RNDr. Jan Dřevíkovský životní prostředí a ochrana přírody

 

 

Ing. Pavel Balahura vyhodnocení hluku

 

 

Ing. arch. Ladislav Komrska urbanismus

 

 

Zpět na úvodní stranu