ÚZEMNÍ STUDIE SILNICE R43 V ÚSEKU SVITÁVKA - SUDICE

 

Popis: Popis: D:\Work\R 43\podklady\webova prezentace vzor\WEB_zatcany\index_studie_soubory\JMK_logo_2011.jpg

      

 

GRAFICKÁ ČÁST:

1. Situace varianty HBH zákres do ortofotomapy

1 : 5 000

2. Situace varianty 1 zákres do ortofotomapy

1 : 5 000

3. Situace varianty 2 zákres do ortofotomapy

1 : 5 000

4. Situace varianty 3 zákres do ortofotomapy

1 : 5 000

5. Podélný profil varianty HBH

1 : 5 000 / 500

6. Podélný profil varianty 1

1 : 5 000 / 500

7. Podélný profil varianty 2

1 : 5 000 / 500

8. Podélný profil varianty 3

1 : 5 000 / 500

9. Vzorový příčný řez R43

1 : 10 000

10. Výkres využití území varianta HBH

1 : 10 000

11. Výkres využití území varianta 1

1 : 10 000

12. Výkres využití území varianta 2

1 : 10 000

13. Výkres využití území varianta 3

1 : 10 000

14. Výkres návrhu koridoru pro ZUR JMK

1 : 50 000

 

Zpět na úvodní stranu