ÚZEMNÍ STUDIE SILNICE I/50 V ÚSEKU
BRANKOVICE - KOŽUŠICE

2-ETAPA
06 / 2014

Investor:
Jihomoravský kraj
Žerotínovo náměstí 3/5
601 82 Brno
http://www.kr-jihomoravsky.cz/

Hlavní projektant:
PK OSSENDORF s.r.o.
Tomešova 1, 602 00 Brno
IČO  25564901
http://www.pk-ossendorf.cz/

Zpracovatelé odborných posudků a příloh:
Well Consulting, s.r.o. - posouzení vlivu na ŽP
http://www.wellcon.cz/
Atelier ERA, s.r.o. - posouzení z hlediska Územního plánování

Seznam příloh:

1.          Textová část
2.          Grafická část
3.          Samostatné přílohy
4.          Doklady
WYSIWYG Web Builder