Územní studie silnic II. třídy v území ovlivněném
rozvodnou 400/220/110 kV Sokolnice

Etapa 2 – Návrh

Únor 2015

Objednatel

Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

www.kr-jihomoravsky.cz

Zhotovitel

KNESL+KYNČL s.r.o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno

www.knesl-kyncl.com

Zpracovatel dopravní části

Ateliér DPK, s.r.o., Žižkova 506/5, 602 00 Brno

www.atelier-dpk.cz