JMK_logo_2011

 

 

Územní studie silnice II/416 Žatčany - Slavkov u Brna

 

 

Grafická část

 

·         Mapa návrhu využití území                                                                                       

·         Mapa návrhu využití území - ortofotomapa                                                                                       

·         Přehledná mapa s navrženou etapizací                                                                                       

·         Technická situace silnice                                                                                  

·         Podélný profil silnice                                                                                        

·         Situace významných technických detailů                                                                                      

·         Schema - Návrh silniční sítě                                                                                                                        

 

 

Hlavní stránka