JMK_logo_2011

 

 

Územní studie silnice II/380 Sokolnice - Čejč

 

 

 

Posouzení vlivu územní studie na životní prostředí

·         Posouzení vlivu územní studie na životní prostředí

·         Hluková studie

·         Rozptylová studie

 

 

Hlavní stránka