JMK_logo_2011

 

Územní studie silnice II/380 Sokolnice - Čejč

 

listopad 2012

 

 

 

Objednatel:    KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Zhotovitel:     URBANISMUS, ARCHITEKTURA, DESIGN – STUDIO, spol.s.r.o.

 

 

OBSAH DOKUMENTACE

Textová část

Grafická část

Posouzení vlivu územní studie na životní prostředí