JMK_logo_2011

 

 

Územní studie silnice II/380 Sokolnice - Čejč

 

 

Grafická část

 

·         Návrh využití území (celek)                                                                                       

·         Návrh využití území, část A                                                                                       

·         Návrh využití území, část B                                                                                       

·         Koncepce úpravy silnice II/380                                                                                  

·         Dopravní koncepce oblasti                                                                                        

·         Dopravní řešení, celková situace                                                                                     

·         Situace varianty A - obchvat Moutnice – Těšany                                                       

·         Situace varianty A - obchvat Moutnice - Těšany , zákres do ortofotomapy                 

·         Orientační podélný profil silnice II/380                                                          

·         Orientační podélné profily obchvatu Moutnice – Těšany, varianta D1 a D2   

·         Varianty řešení silnic II. tříd v oblasti Žatčany - Telnice - Újezd u Brna                      

·         Varianty obchvatu Moutnice - Těšany                                                                          

 

 

Hlavní stránka