ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2021
PÁTÁ ÚPLNÁ AKTUALIZACE

KVĚTEN 2022

Objednatel:
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
Zhotovitel:
Ateliér Cihlář-Svoboda s.r.o.
Na Máchovně 1610, 266 01 Beroun
Zpracovatelský kolektiv         Textová část         Grafická část         Kartogramy, tabulky