ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2017
ČTVRTÁ ÚPLNÁ AKTUALIZACE

ČERVEN 2017

Objednatel:
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
Zhotovitel:
Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o.
Příkop 8, 602 00 Brno
Zpracovatelský kolektiv         Textová část         Grafická část         Kartogramy, tabulky