ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2015
TŘETÍ ÚPLNÁ AKTUALIZACE

BŘEZEN 2015

Objednatel:
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
Zhotovitel:
PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.
Švabinského 1749/19, 702 00 Moravská Ostrava