ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

www.strukturalni-fondy.cz/iop www.mmr.cz

Zpracováno na základě projektu číslo CZ.1.06/5.3.00.01777 podpořeného ze strukturálních fondů EU

březen 2011

Pořizovatel:
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
Projektant:
Arch.Design, s.r.o.
Sochorova 23, 616 00 Brno
Hlavní projektant:
Ing. arch. Anna KOLEGAROVÁ
Ing. arch. Radoslav NOVOTNÝ