ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY JIHOMORAVSKÉHO KRAJEProjekt Územně analytické podklady Jihomoravského kraje byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu


      

ČERVEN 2009

Pořizovatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3 / 5, 601 82 Brno
Projektant: Atelier T-plan, s.r.o.
Na Šachtě 9, 170 00 Praha 7 - Holešovice
Hlavní projektant: Ing. arch. Karel BERÁNEK, CSc.
Ing. arch. Bohuslava KOLÁŘOVÁ
Zodpovědný projektant: Ing. Marie WICHSOVÁ, Ph.D.
Ing. arch. Jaroslav BEDRNA


       Zpracovatelský kolektiv
       Textová část
       Grafická část
       Samostatné přílohy