ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2013
DRUHÁ ÚPLNÁ AKTUALIZACE

březen 2013

Objednatel:
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
Zhotovitel:
Urbanistické středisko Brno, spol.s r.o.
Příkop 8, 602 00 Brno
Vedoucí řešitelského týmu:
Ing. arch. Vanda Ciznerová
Zpracovatelský kolektiv         Textová část         Grafická část         Samostatné přílohy