Usnesení plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody Jihomoravského kraje ze dne 17. května 2002

Rada hospodářské a sociální dohody Jihomoravského kraje žádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a vládu, aby splnily svůj slib, že navýšení tarifních platů k 1. 3. 2002 bude plně pokryto ze státního rozpočtu, nikoli na úkor osobního ohodnocení zaměstnanců škol.

Nemůžeme souhlasit s tvrzením ministra školství, že peníze chybí školám proto, že je neumí rozdělit ředitel školy, nebo je špatně rozdělily okresy či kraje.

Rada hospodářské a sociální dohody Jihomoravského kraje zároveň upozorňuje, že regionální školství Jihomoravského kraje je trvale podhodnoceno ve srovnání s ostatními kraji České republiky.