Předání Ceny Jihomoravského kraje

 

 

 

Ve středu 27. září se v Městském divadle ve Znojmě za účasti představitelů Jihomoravského kraje (JMK) uskutečnilo slavnostní předávání Ceny JMK. Ocenění letos z rukou hejtmana Stanislava Juránka za přínos v jednotlivých oblastech obdrželi: Historické vědy – Mgr. Milena Flodrová, Lékařské vědy - MUDr. Richard Kania, Hudební vědy – prof. Jiří Sehnal, Sport - Yvetta Hlaváčová, Kultura - Vlasta a Jaroslav Smutní, Osobnost, jejíž život a jednání výrazným způsobem reprezentuje Jihomoravský kraj a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu - Jiří Malášek, Mezilidské vztahy - Jaroslav Kratka, Mládežnický sport - Václav Kolář, Hrdinský čin - Marek Badalík.

(Zdůvodnění letošních oceněných a další podrobnosti zájemci naleznou na: http://archiv.kr-jihomoravsky.cz/aktuality/tk/2006/060922.htm )