Čeští hejtmani se setkali se slovenskými župany

 

V pátek 28. dubna se v Brně na veletrhu Urbis Invest uskutečnilo historicky první setkání hejtmanů krajů České republiky s předsedy slovenských samosprávných krajů. Mezi diskutovanými tématy nechyběly volby do zastupitelstev samosprávných krajů na Slovensku, pracovní zkušenosti při správě regionů v České republice a na Slovensku, příprava čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie v letech 2007 – 2013 nebo další možnosti přeshraniční spolupráce.  V průběhu setkání bylo podepsáno Memorandum o spolupráci mezi Asociací krajů České republiky (AKČR) a Sdružením samosprávných krajů Slovenské republiky (SK 8), které deklaruje společnou vůli k prohloubení spolupráce. AKČR a SK 8 považují vzájemnou spolupráci za logické vyústění tradičně nadstandardních vztahů mezi oběma zeměmi. Mezi oblasti spolupráce byla zařazena společná setkání pro potřeby výměny informací a zkušeností, prosazování společných cílů na půdě Evropské unie, koordinování činnosti v rámci pracovního plánu Výboru regionů a spolupráce a výměna zkušeností a informací na úrovni kanceláří obou asociací.