Vzpomínkové akce u příležitosti 200. výročí bitvy u Slavkova

 

Pietním aktem na Mohyle míru vyvrcholily v neděli 4. prosince vzpomínkové akce u příležitosti 200. výročí bitvy u Slavkova (k samotné bitvě došlo 2. 12. 1805). Květinové dary zde jako připomínku tisíců obětí jednoho z nejkrvavějších konfliktů na našem území položili také představitelé kraje v čele s hejtmanem Stanislavem Juránkem. Divácky nejatraktivnější akcí byla sobotní rekonstrukce samotné bitvy poblíž obce Tvarožná. Té se zúčastnily na čtyři tisíce nadšenců ze 23 zemí světa v dobových uniformách, kterým přihlíželo téměř třicet tisíc diváků. Součástí vzpomínkových akcí bylo letos setkání u kulatého stolu ve Slavkovském zámku, kterého se zúčastnili politici, zástupci církve i diplomatických kruhů. Účastníci tohoto fóra podepsali Slavkovskou výzvu (její text a seznam signatářů naleznou zájemci na této straně), která vyzývá k mírovému soužití národů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slavkovská výzva ke 200. výročí Bitvy tří císařů

 

Slavkovská bitva patří mezi největší tragédie v dějinách 19. století. Stála desítky tisíc lidských životů, zohyzdila tvář krásné Moravy a následná epidemie skosila další tisíce nevinných.

 

Každým rokem se slavkovské bojiště mění ve velkolepou podívanou. Na tu letošní se bude určitě dlouho vzpomínat.

 

My, účastníci Kulatého stolu, uspořádaného u příležitosti 200. výročí této bitvy, chceme vzpomenout především její oběti. Bolestně se smiřujeme se skutečností, že proti sobě tehdy bojovali křesťané, kteří spíše měli válečným konfliktům předcházet. Zvlášť bolestně si to uvědomujeme tváří v tvář současné době krvácející terorismem  a jinými druhy násilí.

 

Krvavá válečná událost dala před deseti lety podnět ke vzniku Slavkovské iniciativy smíření, která sdružuje zástupce křesťanských církví, různých občanských sdružení, zástupců samosprávy a spolu s širokou veřejností hledá cesty ke smíření mezi národy, církvemi i  jednotlivci právě na základě osvědčených křesťanských hodnot.

 

Společné soužití v Evropské unii, kterého se docílilo pokojnou cestou, nás přímo zavazuje, abychom hledali cesty pokoje a stavěli tak památníky smíření, aby jednou naši potomci nemuseli stavět památníky obětem válečných konfliktů. 

 

Slavkov u Brna, 3. prosince 2005

 

 

Signatáři Slavkovské výzvy:

 

 

-         Vojtěch Cikrle (brněnský římskokatolický biskup)

-         Stanislav Juránek (hejtman Jihomoravského kraje)

-         Vjačeslav Kosov (zástupce vojenského přidělence Ruské federace)

-         Jaroslav Kratka (předseda Slavkovské iniciativy smíření)

-         Joseph Lacroix (vojenský přidělenec Francie)

-         Robert Payen (emeritní vojenský přidělenec Francie)

-         Bohuslav Sobotka (první místopředseda vlády a ministr financí ČR)

-         Přemysl Sobotka (předseda Senátu Parlamentu ČR)

-         Cyril Svoboda (ministr zahraničních věcí ČR)

-         Miloslav Vlk (kardinál, pražský římskokatolický biskup)

-         Roland Vogel (vojenský přidělenec  Rakouska)