Předání Ceny Jihomoravského kraje

 

 

V předvečer Dne české státnosti - v úterý 27. září - se v areálu slavkovského zámku uskutečnilo slavnostní předání Ceny Jihomoravského kraje pro tento rok. Ocenění letos získali tito laureáti: MUDr. Karel Kašpárek (osobnost, jejichž život a jednání výrazným způsobem reprezentuje Jihomoravský kraj a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu – cenu za MUDr. Kašpárka převzala Eliška Balaščáková), Zdeněk Pololáník (hudba), Šimon Ryšavý (literatura), Martin Voborný (za hrdinský čin) a Josef Zimovčák (sport)

 

 

 

 

Charakteristika oceněných

 

MUDr. Karel Kašpárek, dlouholetý pracovník Radia Svobodná Evropa.  Jako student lékařství na Masarykově univerzitě byl do roku 1948 předsedou Klubu lidových akademiků, poté musel uprchnout do Rakouska, kde mu byl udělen azyl. Pracoval 34 roků v Radiu Svobodná Evropa (RFE) jako vedoucí oddělení zpravodajství, později jako ředitel československé sekce.

Zdeněk Pololáník, hudební skladatel. Jeho tvorbu je možné rozdělit do tří hlavních linií:  koncertní hudba  a balety – např. několik symfonií pro velký orchestr či scénická oratoria Píseň písní a Popelka Nazaretská; divadelní, filmová a rozhlasová tvorba – např. hudba k filmům Lev s bílou hřívou, Katapult nebo Člověk proti zkáze; sakrální hudba – komponovaná pro praktické liturgické potřeby, např. písně používané při římskokatolických bohoslužbách, ztvárnění pašijí a mnoha žalmů.

Šimon Ryšavý, knihkupec a nakladatel, tajemník občanského sdružení Odkaz legionářů a odboje v naší vlasti. V edici Brněnský legionář vydal již šestnáct titulů věnovaných osobnostem novodobé historie našeho státu.

Martin Voborný, žák 2. ročníku ZŠ v Dražovicích.  V březnu letošního roku byl díky jeho včasné reakci zachráněn život jeho spolužáka, který při sáňkování spadl z výšky 2,5 metru na beton. Reagoval jako jediný z více (i starších) dětí.

Josef Zimovčák, několikanásobný mistr světa v jízdě na historickém vysokém kole, světový rekordman v jízdě na 24 hodin (522,250 km), vítěz Australského superpoháru, účastník nejtěžšího jednoetapového závodu na světě Paříž – Roubaiex. V letošním roce projel na historickém vysokém kole trať závodu Tour de France (v délce 3607 km).