Hejtman předal lesní lanovku

 

Jihomoravský hejtman Stanislav Juránek předal v pondělí 20. prosince 2004 svému protějšku předsedovi Trnavského samosprávného kraje Petrovi Tomečkovi jako dar lesní lanovku na svážení dřeva z nepřístupných terénů. Stalo se tak na základě rozhodnutí jihomoravských zastupitelů a dohody o spolupráci mezi oběma kraji, která předpokládá vzájemnou pomoc v případě živelních katastrof. Na 350 metrů dlouhá lanovka v ceně 1,73 milionu korun je určena na pomoc při likvidaci kalamity ve Vysokých Tatrách.